Program Vinyl 2010 przekroczył ustaloną normę

Program Vinyl 2010 przekroczył ustaloną normę
Ponad 250 tys. ton poużytkowego tworzywa PVC zostało poddane recyklingowi w Europie w ubiegłym roku za sprawą program Vinyl 2010. Tym samym uczestnikom udało się przekroczyć cele ustanowione na 2010 r.

Łączna ilość poużytkowego polichlorku winylu jaki został poddany recyklingowi wyniosła w minionym roku 254,8 tys. ton. To wynik znacznie lepszy niż ten osiągnięty w 2009 r., gdy udało się zebrać 190,32 tys. ton. Łącznie w dziesięcioletniej historii programu do recyklingu trafiło ok. 930 tys. ton polichlorku winylu.

Europejskim liderem w ramach realizacji programu okazała się Wielka Brytania, w której procesowi poddano 49,3 tys. ton. tworzywa, czyli niemal 20 proc. całego europejskiego udziału.

Zebrane i poddane recyklingowi materiały obejmowały profile okienne (45 proc. wszystkich produktów z polichlorku winylu idących do recyklingu), kable (26 proc.), aplikacje oparte na giętkim PVC (16 proc.), rury (11 proc.), folie ze sztywnego PVC (3 proc.).

Mimo że pierwsze trzy miesiące ubiegłego roku nie były dla uczestników programu zbyt udane ze względu na mroźną zimę i trudne warunki atmosferyczne, to w kolejnych miesiącach roku rejestracja odpadów PVC osiągnęła znacznie lepszy poziom.
- Zauważyliśmy wzrost działalności recyklingowej, która sprawiła, że ceny rynkowe, zarówno na poziomie sprzedaży jak i składowania wzrosły w całej Europie. Kraje takie jak Holandia, Wielka Brytania czy Francja osiągają bardzo dobre wyniki. Także np. w Polsce i Czechach rejestracja odpadów PVC wzrosła – przyznali przedstawiciele programu Recovinyl.

Vinyl 2010, to dobrowolne zobowiązanie czołowych międzynarodowych przedsiębiorstw związanych z produkcją, przetwórstwem i obrotem oraz pracami projektowymi i rozwojowymi w dziedzinie PVC. Projekt o tej nazwie podpisano w 2000 r. z inicjatywy Rady Europejskiej Producentów Winylu, Stowarzyszenia Europejskich Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Plastyfikatorów i Wyrobów Pośrednich oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Urządzeń Stabilizujących.

Porozumienie ma na celu poprawę wizerunku przemysłu PVC, a głównym zadaniem członków jest rozwiązanie problemu odpadów zwłaszcza poużytkowych z PVC. Do zrealizowania był dziesięcioletni program obejmujący wszystkie etapy życia produktu: od jego wytworzenia, aż po utylizację. Chociaż w 2010 r. zgodnie z postanowieniami program miał się zakończyć, to jednak przedłużono jego istnienie o kolejne 10 lat. W tej chwili Vinyl 2010 realizowany jest w 16 krajach Europy, w tym oczywiście w Polsce.


brak
 

Recovinyl dostarcza premie finansowe przeznaczone do wsparcia zbiórki odpadów PCW w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa

Belgia