Program komputerowy metriCAD do wykonywania przedmiarów

Program komputerowy metriCAD…
System komputerowy metriCAD wersja 2 to profesjonalne narzędzie, które ułatwia i przyspiesza prace oraz podnosi jakość wykonanego przedmiaru. Jest to system przeznaczony dla kosztorysantów, architektów i projektantów. Koncepcja obliczeń parametrów geometryczno-ilościowych do przedmiaru oparta jest nie na zasadzie automatu (zliczaniu wszystkiego po kolei jak robią to systemy architektoniczne) lecz na zasadzie świadomego wspomagania decyzji kosztorysanta lub projektanta. metriCAD wersja 2 jest systemem pracującym jako samodzielny program. Program umożliwia przeprowadzenie przedmiarów: liniowych (pomiar linii, poliginii, łuków), powierzchniowych (na płaszczyźnie i poza nią), objętościowych  i ilościowych (np. zliczanie punktów) oraz specjalistycznych (np. przedmiar dachu, przedmiar schodów).

Podczas pracy mamy możliwość zmiany jednostki, w jakiej zmierzone zostały nasze obiekty przedmiarowe, w stosunku do istniejącego rysunku dokumentacji. W tym wypadku automatyczne przeskalowanie zostaną wszystkie wykonane pomiary poprzez podanie współczynnika skali lub wskazanie odcinka i zadanie jego nowej wartości. Każdy rodzaj przedmiaru jest zapisywany na odpowiednią warstwę, oddzielnie obszary przedmiarów powierzchniowych, liniowych i objętościowych. Listy obiektów, w których mamy spis wszystkich wykonanych przedmiarów przedstawiane są wraz z zadanymi nazwami, ich opisem, wielkością i jednostką.

metricad - program komputerowy do przedmiarów


Dla efektywniejszej pracy wprowadzono możliwość sortowania elementów przedmiarowych zapisanych w listach obiektów. Podstawą sporządzenia przedmiaru jest dokumentacja elektroniczna w formacie pliku *.DWG, *.DXF. Rezultat obliczeń jest zapisany w projekcie obliczeń przedmiaru lub może być przesłany do Excela lub poprzez plik tekstowy do dowolnego systemu kosztorysowego. Obecnie plik ten jest automatycznie obsługiwany przez system kosztorysowy Zuzia. Ilość eksportowanych elementów jest zależna od zaznaczenia, można wybrać zarówno poszczególne elementy, kolumny jak i wiersze zdefiniowanych tabel przedmiarów. System nie eliminuje wszystkich błędów, ale skutecznie ogranicza błędy rachunkowe i inne, będące wynikiem nieuwagi i tzw. czynnika ludzkiego. Istotne jest, że w wyniku czynności opisanych powyżej powstaje zupełnie nowa jakość przedmiaru w postaci dokumentacji przedmiarowej w formie elektronicznej.

Czytaj więcej: Oprogramowanie 289