Project STOP osiągnął w 2023 roku kolejne kamienie milowe

Project STOP osiągnął w 2023…

Podsumowując rok 2023, współzałożony przez Borealis i Systemiq Project STOP osiągnął kolejne kamienie milowe i wywarł znaczący wpływ na miejsca, w któryh działa. Od rozpoczęcia programu do końca grudnia 2023 r. około 400 000 osób uzyskało za jego pośrednictwem dostęp do kompleksowych usług związanych z odpadami. Dostarczenie formalnych usług zbiórki odpadów osobom, z których wiele nigdy nie miały dostępu do takiej infrastruktury po raz pierwszy w życiu ma dostęp do takiej infrastruktury, jest ważnym krokiem w kierunku poprawy dobrobytu społeczności i osiągnięcia zrównoważenia środowiskowego.

Od momentu powstania w 2017 r. Project STOP stworzył we współpracy z partnerami rządowymi i pozarządowymi prawie 300 pełnoetatowych miejsc pracy we wszystkich swoich lokalizacjach, wspierając lokalną gospodarkę. Zakres obowiązków na powstałych stanowiskach obejmuje zajęcia od zbierania odpadów i sortowania materiałów po zarządzanie systemem odpadów i ról administracyjnych.

Ponadto do grudnia 2023 r. w ramach Projektu STOP udało się zebrać ponad 60 000 ton metrycznych odpadów, w tym prawie 9 000 ton plastiku. Tak szeroko zakrojona zbiórka nie tylko zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska, ale także pokazuje bezpośredni, namacalny wkład programu w odpowiedzialne gospodarowanie odpadami.

project-stop-muncar-collection

Podejście "system enabler" Project STOP obejmuje budowanie systemu gospodarki odpadami wspólnie z władzami na szczeblu lokalnym przez kilka lat, a następnie wycofanie się, aby lokalne jednostki zarządzające mogły w pełni obsługiwać własne procesy. W 2023 r. Project STOP przekazał operacje w swoim drugim i trzecim mieście - Pasuruan i Jembrana - po prawie czterech latach działania na miejscu w każdej lokalizacji. Podczas gdy program nadal zapewnia lekkie wsparcie w poprzednich lokalizacjach w zależności od potrzeb, przekazanie zamknęło pierwszą fazę pracy, która koncentrowała się na tworzeniu systemów na poziomie podregionów.

Rozszerzony program, Project STOP Banyuwangi Hijau w regencji Banyuwangi na Jawie Wschodniej koncentruje się na pełnym poziomie regionalnym i przeszedł w tryb wdrażania, otwierając wielkoskalowy zakład odzysku materiałów (MRF) i rozpoczynając wstępne wdrażanie usług. Zaledwie trzy miesiące po inauguracji we wrześniu 2023 r. zakład zapewnia już dostęp do usług związanych z odpadami dla ponad 13 500 osób w 12 wioskach.

c-project-stop-pasuruan-waste-collection