Project STOP osiągnął w 2023 roku kolejne kamienie milowe

Program opiera się na wieloletnim strategicznym partnerstwie z rządem Banyuwangi, współpracy podkreślonej bezpośrednim wsparciem Ipuk Fiestiandani, regentki dystryktu. Zwróciła ona uwagę na trwający globalny problem odpadów i podkreśliła bezwzględną potrzebę współpracy między zainteresowanymi stronami w celu zapobiegania wyciekom odpadów do środowiska. Ipuk wyraziła zaangażowanie Regencji Banyuwangi w Project STOP Banyuwangi Hijau, dążąc do wymiernej poprawy zarówno zdrowia środowiskowego, jak i dobrobytu mieszkańców.

- Jesteśmy bardzo dumni, że możemy dalej rozszerzać nasze zaangażowanie w Project STOP, dążąc do zapewnienia pierwszego w Indonezji systemu zarządzania odpadami dla całego regionu i umożliwiając dostęp do zrównoważonej zbiórki odpadów wszystkim mieszkańcom Banyuwangi - w pełni zgodnie z naszym celem, jakim jest ponowne odkrywanie podstawowych zasad zrównoważonego życia - mówi Thomas Gangl, dyrektor generalny Borealis. - Borealis w pełni sfinansuje budowę drugiego zakładu odzysku materiałów w ramach ekspansji Project STOP Banyuwangi Hijau i wdrożenie usług związanych z odpadami dla dodatkowych 250 000 osób w regionie - dodaje.

c-project-stop-waste-collection-feb-2022

Sukces programu można w dużej mierze przypisać jego znaczącej współpracy i bliskim relacjom z różnymi indonezyjskimi organami rządowymi, w tym z Ministerstwem Koordynacji Spraw Morskich i Inwestycyjnych (CMMAI), Krajowym Ministerstwem Środowiska i Leśnictwa (MoEF) oraz rządem regencji Banyuwangi.

Docelowo partnerzy Project STOP zamierzają świadczyć usługi zbiórki odpadów dla 2 milionów ludzi, tworząc ponad 1000 miejsc pracy i zbierając 230 000 ton metrycznych odpadów rocznie, w tym 25 000 ton metrycznych plastiku.

Jak zauważył Ben Dixon, Partner w Systemiq: - Osiągnięcia te były możliwe tylko dzięki pracy naszych obdarzonych wizją partnerów, w szczególności rządu Indonezji i naszych strategicznych partnerów z sektora publicznego, prywatnego i non-profit. Jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć Project STOP i mamy nadzieję, że nasze wysiłki pomogą zainspirować coraz szersze oddziaływanie w przyszłości

mr-project-stop-achievements-2023-project-stop-impact-figures-since-inception-1