Projekt Poliole Grupy Mol - transport Cisą zakończony

Projekt Poliole Grupy Mol…

Warta 1,2 mld EUR inwestycja w budowę kompleksu polioli weszła w kolejną fazę. Od listopada, łącznie 65 elementów wyposażenia zakładu chemicznego zostało przewiezionych na miejsce przez 36 statków towarowych. Ostatni wielkogabarytowy element dotarł rzeką Cisą do miejscowości Tiszaújváros w tym tygodniu.  

Instalacje i moduły kompleksu polioli zostały wyprodukowane w różnych częściach świata. Ze względu na rozmiary i masę większości elementów, transport drogowy był niemożliwy, dlatego moduły zostały dostarczone drogą morską. Podczas planowania transportu, konieczne było wzięcie pod uwagę faktu, że - jak pokazują dane z ostatnich 15 lat - tylko przez część roku, poziom wody w Cisie jest wystarczająco wysoki, by zrealizować tego typu transport. Od listopada 2019 r., w sumie 65 elementów potrzebnych do budowy zakładu zostało przetransportowanych tą drogą. Masa ładunku wahała się pomiędzy 10 do 400 ton, a wymiary od kilku do 45 metrów. W tym okresie poziom wody w rzece spadał trzykrotnie, uniemożliwiając dalszy transport.

W pełni zmontowane moduły przybyły z Tajlandii, z kolei pozostałe części instalacji z innych części świata - od Hiszpanii po Chiny. Ładunek morski dotarł do rumuńskiego portu w Konstancy na Morzu Czarnym, skąd kontynuował podróż drogami rzecznymi przez rzeki Dunaj i Cisę do miejscowości Tiszaújváros. Kolejna partia ładunków opuściła port Genk w Belgii, a dalszy szlak żeglugi rzecznej przebiegał przez rzeki Ren, Maine, kanał Ren-Men-Dunaj, Dunaj i Cisę.

Niezbędne okazało się zbudowanie tymczasowego portu, w którym za pomocą dźwigu gąsienicowego, dostarczone elementy zostały przemieszczone do specjalnych pojazdów transportowych. Następnie ładunek trafił na miejsce budowy transportem kołowym - wykorzystując drogę wybudowaną specjalnie do tego celu. 

Zakład polioli, przeznaczony do produkcji tworzyw sztucznych, jest największą inwestycją organiczną MOL z budżetem na 1,2 mld EUR. Kompleks zapewni 200 nowych miejsc pracy. Zakład będzie w stanie przetworzyć 200 tys. ton tlenku propylenu, który następnie przekształcony zostanie w poliol. Poliol jest innowacyjnym i popularnym towarem chemicznym, podstawowym składnikiem poliuretanu - polimeru wykorzystywanego przez szereg branż, w tym budowlaną, izolacyjną, meblową, motoryzacyjną czy odzieżową. 

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern naftowy i gazowy, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa jest aktywna w ponad 30 krajach, zatrudnia 25 tys. pracowników na całym świecie i posiada ponad 100 lat doświadczenia w branży. Działalność poszukiwawczo - wydobywcza MOL bazuje na ponad 80 latach doświadczeń w branży węglowodorów. Działalność produkcyjna MOL odbywa się w 9 krajach, natomiast wydobywcza w 14. Grupa MOL prowadzi trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji, ponadto posiada sieć ok. 1 900 stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo - Wschodniej.