Prokuratura kontroluje nielegalne wysypiska

Prokuratura kontroluje nielegalne wysypiska
Na zlecenie Prokuratury Krajowej jednostki terenowe przebadały 250 spraw dotyczących nielegalnego postępowania z odpadami. Teraz PK ma wypracować "metodykę postępowania w tego rodzaju przestępstwach" - powiedziała Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej.

W prokuraturach rejonowych, okręgowych i regionalnych do końca czerwca zbadano 250 postępowań dotyczących naruszenia art. 183 kodeksu karnego, któy dotyczy nielegalnego postępowania z odpadami. Dziesięcioosobowy zespół z PK wykorzysta teraz te informacje "Celem wypracowania metodyki postępowania w tego rodzaju przestępstwach" - powiedziała prok. Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej.

Ten sam zespół koordynuje także sprawy pożarów wysypisk, które wybuchły w kraju w 2018 roku. Przebadano 29 takich spraw. - Koordynacja postępowań dotyczących pożarów ma służyć wymianie informacji między jednostkami prokuratury, a także między prokuraturą i policją celem ustalenia modus operandi, czyli sposobu działania w poszczególnych przestępstwach. Jej efektem może być ewentualne połączenie śledztw, albo ustalenie czy przestępstwa te zostały popełnione w warunkach przestępstwa zorganizowanego - powiedziała PAP prok. Bialik.

W każdej prokuraturze regionalnej są koordynatorzy do spraw przestępstw związanych z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Śledczy z Prokuratury Krajowej współpracują także z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska, by jak najszybciej znajdować sprawców przestępstw.

Poprzednia analiza, którą PK zleciła w maju, skutkowała połączeniem czterech postępowań: z Zabrza, Radomska, Krakowa i Tarnobrzegu. Wszystkie dotyczyły wysypisk prowadzonych przez spółki z tej samej grupy kapitałowej.

Hanna Złotorowicz
Źródło: PAP