Promocja targów Wire/Tube 2012 w Warszawie

Promocja targów Wire/Tube…
Wire/Tube to nazwa targów, które w marcu 2012 r. odbędą się w niemieckim Düsseldorfie. Wczoraj, 13 grudnia w Warszawie, odbyła się polska prezentacja wystawy zorganizowana przez spółki Messe Düsseldorf oraz AS Messe Consulting.

Trzynastą edycję, odbywających się co dwa lata targów zaplanowano w terminie 26 – 30 marca. Zgromadzi ona przedstawicieli przemysłu drutów, kabli i rur. Spodziewanych jest ponad 2 tys. wystawców z całego świata. Wczoraj na specjalnej konferencji promującej imprezę, Friedrich-Georg Kehrer, dyrektor Messe Düsseldorf, opowiadał o przygotowaniach do targów i aktualnych branżowych tendencjach.

- Trudno sobie wyobrazić otoczenie bez drutów i kabli, dlatego zatem mają one wielkie znaczenie techniczne i gospodarcze. Stosowane są zarówno w pojazdach, budownictwie, energetyce, informatyce, elektrotechnice i elektronice – przekonywał Kehrer. - Wraz z ogólną poprawą sytuacji gospodarczej także warunki działania przemysłu drutu i kabli poprawiły się.

Branża korzysta tu bezpośrednio z dobrej koniunktury w przemyśle samochodowym oraz energetycznym. Modernizacja sieci przesyłowych oraz rozbudowa infrastruktury w Chinach, Indiach i Brazylii to najistotniejsze czynniki tworzące korzystne warunki na globalnych rynkach zbytu. Także branża produkcji rur w 2010 r. wyraźnie odżyła po głębokim załamaniu w roku wcześniejszym. Szczególnie przemysł rur stalowych liczy na pozytywne impulsy wywoływane przez rosnące znacznie gazu jako nośnika energii, planowanie nowych projektów eksploracyjnych, budowę rurociągów i ciepłowni. Globalna produkcja rur stalowych sięgnęła w 2010 r. 125 milionów ton i był to rekord.


Z przedstawionych na konferencji informacji wynika, że na wzroście popytu korzystają także producenci rur stalowych z krajów europejskich. W porównaniu z 2009 r. produkcja w 2010 r. wzrosła o ok. 15 proc. do ponad 13 mln ton. Przyrost ten nie może jednak przesłonić faktu, iż europejskiej branży rur stalowych daleko do swoich najlepszych czasów, kiedy to produkowała 18 milionów ton rur. Dystans do Chin - światowego lidera – stale się zwiększa. Ponad połowa produkcji rur stalowych w UE przypada na rury stalowe o średnicy do 16 cali.

- Europejska branża rur stalowych oczekuje, że w przyszłym roku proces poprawy koniunktury w większości segmentów produktowych będzie kontynuowany, jednak z pewnością nie osiągnie poziomu produkcji z rekordowego roku 2008 – podkreślał Friedrich-Georg Kehrer. - Podstawą optymizmu jest rosnący popyt przemysłu maszynowego, handlu oraz sektora samochodowego. Ponadto szczególnie w segmencie gazu i ropy naftowej daje się od jakiegoś czasu zaobserwować pewne ożywienie, przejawiające się w rozpisaniu licznych przetargów. Jednak niektóre fragmenty rynku rur stalowych w dalszym ciągu ulegają dużemu naciskowi konkurencji, który w znacznej części wynika z nowych mocy produkcyjnych, głównie spoza UE. Zdolności produkcyjne zwiększyły się w 2009 r. o około 7 mln ton i w 2010 r. o kolejne 6 mln ton.

Czytaj więcej: Targi 1075 Kable 16