Protokół Powerlink dla branży tworzyw sztucznych

Protokół Powerlink dla branży…
Powerlink to wysokowydajny protokół komunikacji czasu rzeczywistego, oparty na standardzie Ethernet wg normy IEEE 802.3. Został stworzony w 2001 roku przez austriacką firmę B&R w celu zapewnienia przesyłu danych w czasie rzeczywistym na poziomie kilku mikrosekund.

Protokół Powerlink może być z powodzeniem stosowany w branży tworzyw sztucznych. W przetwórstwie tworzyw, gdzie czasy reakcji poniżej 0,5 milisekundy wymagane są nawet w podstawowych operacjach przełączania, szybka sieć jest kluczowym czynnikiem. Protokół Powerlink zapewnia pracę bez opóźnień sieci i sterowania, dzięki czemu stanowi dobre rozwiązanie m.in. w systemach z zamkniętą pętlą sterowania. Wykorzystując funkcje cross-traffic, protokół może dokładnie zsynchronizować wiele osi.

Powerlink został wykorzystany m.in. w najszybszej na świecie sieci w aplikacji z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych - maszyna do rozciągania dwuwymiarowej folii produkcji Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG posiada 728 zsynchronizowanych osi z czasem cyklu 400 µs.

W 2010 standard sieci Powerlink został włączony do grupy specyfikacji rekomendowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn dla Przetwórstwa Gum i Tworzyw Sztucznych EUROMAP.

Protokół Powerlink jest wciąż rozwijany i standaryzowany przez specjalnie do tego celu powołaną niezależną organizację EPSG (Ethernet Powerlink Standarization Group). Założony w 2003 roku podmiot skupia producentów z branży automatyki przemysłowej oraz kontroli ruchu.

- Specyfikacja EUROMAP podkreśla czołową pozycję Powerlink wśród protokołów z wymaganiami czasu rzeczywistego - komentuje Stefan Schönegger, dyrektor zarządzający EPSG.