Przed branżą chemiczną wiele wyzwań

Przed branżą chemiczną wiele wyzwań
Branża tworzyw sztucznych jak cała chemia będzie podlegać w przyszłości wielu zmianom ze względu na istnienie bardzo silnych światowych mega trendów wpływających zarówno na rozwój jak i unifikację sektora chemicznego.

Światowe megatrendy są wypadkową zmian gospodarczych, politycznych, kulturalnych oraz klimatycznych. Dla przemysłu chemicznego, tak jak dla innych gałęzi gospodarki, megatrendy są wskazówką dla prognozowania kierunków rozwoju poszczególnych rynków oraz odkrywania nowych możliwości biznesowych. Dzisiejsze strategie, opracowywane przez najważniejsze firmy branży chemicznej, opierają się właśnie na poznaniu i zrozumieniu globalnych mega trendów – piszą analitycy międzynarodowej agencji Frost & Sullivan.

Megatrendy definiuje się jako globalne i makroekonomiczne kierunki zmian, które wywierają wpływ na biznes, gospodarkę, społeczeństwo, kulturę i życie obywateli, określając świat w przyszłości oraz rosnące tempo przekształceń. Prowadzony obecnie przez Frost & Sullivan program, na który składają się analizy rynkowe, precyzuje i ocenia megatrendy oraz ich konsekwencje dla różnych sektorów, w tym dla rynku produktów chemicznych i surowców.

Przed branżą chemiczną wiele wyzwań


- Megatrendy będą miały ogromny wpływ na kierunek, jaki obierze branża produktów chemicznych i surowców ” – stwierdza Brian Balmer, analityk z Frost & Sullivan. - Jako przykład może tu posłużyć rozwój megamiast. Dzięki ich powstawaniu zwiększy się zapotrzebowanie na szereg produktów chemicznych, takich jak np. dodatkowa izolacja akustyczna szyb czy tworzywa sztuczne i środki klejące, które umożliwią produkcję bardziej kompaktowych sprzętów AGD. W dłuższej perspektywie czasowej postępująca urbanizacja w krajach rozwiniętych pociągnie za sobą wzrost zapotrzebowania na materiały takie jak farby neutralizujące zapachy, co sprawi, że budynki będą „zdrowsze".

„W podobny sposób trendy społeczne będą także wpływać w przyszłości na popyt na produkty chemiczne, zwłaszcza w przypadku rozwiązań dotyczących ochrony środowiska. Rozwój surowców opartych na roślinach, które mogą zastąpić ropę naftową, będzie jednym z najważniejszych trendów na rynku produktów chemicznych do 2020 r., wspieranym po części zapotrzebowaniem klientów w wyniku społecznego zainteresowania.

- Produkty zaprojektowane dla współczesnego i przyszłego stylu życia ("Generacja Y") wykorzystują szereg innowacyjnych substancji chemicznych - zauważa Balmer. - Obejmują one materiały strukturalne takie jak inżynieryjne tworzywa sztuczne, wykorzystywane do produkcji bardziej kompaktowych urządzeń z większą ilością funkcji (np. smartfony czy materiały kompozytowe do lżejszego i bardziej wytrzymały wyposażenia sportowego). Są wśród nich także materiały ekologiczne do wytwarzania opakowań biopochodnych, biodegradowalnych lub nadających się do wtórnego czy wielokrotnego użytku. Zastosowanie nowych materiałów pomoże w rozwoju różnych rozwiązań adresowanych do wymagających użytkowników Generacji Y, kształtując jednocześnie oczekiwania rynku pod względem przyszłych technologii.

Lista produktów, które ze względu na megatrendy wysuną się w przyszłości na pierwszy plan, rozpoczyna się od nanomateriałów, materiałów inteligentnych i materiałów ekologicznych/odnawialnych po elektronikę organiczną, biotechnologię i włókna węglowe oraz inżynieryjne włókna naturalne. Z kolei coraz szersze użycie tego rodzaju rozwiązań pociągnie za sobą skutki dla innych produktów chemicznych.
Rozwój nanotechnologii wpłynie np. na wiele różnych dziedzin chemii, między innymi na sektor tworzyw sztucznych, farb i kosmetyków. Pamiętać jednak trzeba, że nowe rozwiązania materiałowe, szczególnie nanomateriały, mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia oraz równowagi otaczającego nas środowiska. W związku z tym ich implementacja powinna być traktowana z odpowiednią ostrożnością.

Z kolei jednymi z najatrakcyjniejszych rynków dla nowych rozwiązań elektroniki organicznej są systemy świetlne LED oraz komponenty konstrukcyjne przyszłych osobistych urządzeń elektronicznych zaprojektowanych dla wygody ich użytkowników oraz integrujących ich ze światowymi systemami wymiany informacji.

Czytaj więcej: Rynek 830 Innowacje 302