Przełomowe rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego od Sabic

Przełomowe rozwiązania z zakresu…

W październiku tego roku Firma Sabic, globalny lider przemysłu chemicznego, przedstawi swoją pionierską inicjatywę na rzecz produkcji polimerów z certyfikatem zgodności z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego na wiodących targach branży plastiku. Firma Sabic zainicjowała ten przełomowy projekt w IV kw. 2018 r. w celu wspierania procesu przeobrażania łańcucha dostaw z opartego na gospodarce liniowej na oparty na gospodarce obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych. 

Polimery firmy Sabic z certyfikatem zgodności z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego są produkowane przy użyciu surowca w postaci oleju wytwarzanego ze zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych. W ramach tego projektu firma Sabic wprowadza aktualnie ten alternatywny surowiec do swojego zakładu produkcyjnego Chemelot w Geleen (Holandia). Uzyskane z niego polimery z certyfikatem zgodności z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego dostarczane będą do firm będących właścicielami wiodących marek – Unilever, Tupperware Brands, Vinventions i Walki Group – na potrzeby opracowywania przełomowych, bezpiecznych artykułów użytkowych lub opakowań na produkty spożywcze i kosmetyczne o wysokiej jakości. 

Celem wprowadzenia przez firmę Sabic polimerów z certyfikatem zgodności z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego, stanowiących przełomową innowację, jest przeobrażenie łańcucha dostaw, w ramach którego firma Sabic, jej dostawcy oraz klienci współpracują w celu upcyklingu zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych w celu uzyskania polimerów, z których zostały wyprodukowane, na potrzeby produktów o wysokiej jakości, tym samym umożliwiając ponowne wykorzystywanie naturalnych zasobów naszej planety w obiegu zamkniętym. Choć procesy recyklingu wykorzystujące metody mechaniczne przyczyniają się do realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego, umożliwiają jedynie ekonomiczne przetwarzanie tworzyw sztucznych w ograniczonym stopniu. Proces przetwarzania polimerów z certyfikatem zgodności z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego firmy Sabic umożliwia jednak tworzenie zupełnie nowych polimerów, oferując prawdziwą alternatywę dla metod mechanicznych i zamykając „pętlę” recyklingu. 

Jako globalni właściciele wiodących marek lub liderzy swoich branż firmy Unilever, Tupperware Brands, Vinventions i Walki Group zdały sobie sprawę ze znaczenia zrównoważonego rozwoju i roli, jaką odgrywają w gospodarce obiegu zamkniętego. Firmy te są również świadome kluczowego znaczenia czystości, jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych lub opakowań. Proces recyklingu chemicznego stosowany przez firmę Sabic jest alternatywą oferującą podobne właściwości i charakterystyki przetwarzania co w przypadku materiałów przetwarzanych tradycyjnie. 

- Aby umożliwić odejście od gospodarki liniowej na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb naszych klientów i konsumentów, należy w pełni zachować i wykorzystać ponownie strumień odpadów tworzyw sztucznych – mówi Bob Maughon, Wiceprezes ds. Zrównoważonego Rozwoju, Dyrektor ds. Technologii i Innowacyjności oraz Dyrektor ds. Technologii i Zrównoważonego Rozwoju. - Firma Sabic zobowiązuje się do inwestowania w wiedzę naukową i techniczną oraz promowanie ścisłej współpracy, zarówno z dostawcami, jak i z klientami w celu sprostania temu wyzwaniu, a my z dumą oświadczamy, że jesteśmy pierwszą firmą w branży, która zwiększa skalę wykorzystania tego innowacyjnego procesu recyklingu chemicznego.

Polimery certyfikowane są za pośrednictwem programu International Sustainability and Carbon Certification Plus (ISCC+), który umożliwia uzyskiwanie certyfikatów dla materiałów odnawialnych i standardów w całym łańcuchu wartości – od źródła po produkt końcowy. Program certyfikacyjny ISCC+ działa na zasadzie tzw. systemu bilansu masy (ang. mass balance system), co oznacza,

że na każdą tonę trafiającego do krakera surowca, który pochodził z recyclingu, odpowiednia część produktu wyjściowego uznawana jest za pochodzącą z surowców odnawialnych.

Firma Sabic zamierza wybudować zakład produkcyjny przeznaczony wyłącznie do oczyszczania i zwiększania jakości surowca w postaci oleju pirolitycznego. Oczekuje się, że zakład ten rozpocznie produkcję w 2021 r.

Źródło: Sabic