Przełomowe rozwiązanie zbierające Gebo AQFlex firmy Sidel

Nowe rozwiązanie musiało spełnić dodatkowy warunek, jakim była możliwość dostosowania szybkości urządzenia do produkcji o zróżnicowanej wydajności, obejmującej od 27000 do 45000 butelek na godzinę, a jednocześnie zapewnić dużą pojemność buforową, gwarantującą zbieranie produktów z 3-5 minut procesu produkcji, w celu zagwarantowania utrzymania ogólnej wydajności linii. 

Biorąc pod uwagę dużą liczbę produktów, firma Sidel zaoferowała francuskiej spółce największy dostępny w tamtym czasie model z serii Gebo AQFlex. Rozwiązanie Gebo AQFlex było idealnym wyborem, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnorodność produktów rozlewanych na linii produkcyjnej, oferującym elastyczność na niespotykanym dotąd poziomie dzięki jednotorowej, bezstykowej i płynnej obsłudze produktów, która zapewnia klientowi dużą swobodę tworzenia atrakcyjnych wzorów opakowań o różnych kształtach. Kolejnym ważnym czynnikiem, który skłonił francuską spółkę do zakupu urządzenia była jego kompaktowa budowa, oferująca znacznie lepszy współczynnik gromadzenia produktów względem zajmowanej przestrzeni niż tradycyjne systemy, co pozwoliło na łatwe umieszczenie nowej maszyny w ograniczonej przestrzeni zakładu Orangina Suntory France. 

Specjalnie zorganizowany test przekonuje spółkę Orangina Suntory France do rozwiązania Gebo AQFlex

Ze względu na fakt, że rozwiązanie było zupełnie nowym produktem na rynku i wykorzystywało przełomową konstrukcję, spółka Orangina Suntory France poprosiła o udowodnienie jego możliwości. W związku z tym firma Sidel zaprosiła delegacje ekspertów z Francji i Japonii na trzydniowy test odbiorczy w zakładach firmy Sidel. Już po pierwszym dniu, który okazał się dniem podpisania umowy, wszyscy byli przekonani o tym, że wydajność rozwiązania Gebo AQFlex absolutnie zaspokaja wysokie wymagania linii pakującej w zakładzie spółki Orangina Suntory France w Meyzieu.

- Kompaktowa maszyna dzięki płynnej, bezstykowej i jednotorowej obsłudze produktów doskonale poradziła sobie ze wszystkimi dziewięcioma formatami, w tym z delikatnymi i lekkimi opakowaniami - Swanny Goussanou, kierownik projektu w Sidel, przypomina sobie tę niezwykle udaną prezentację.

W czasie testu międzynarodowi eksperci mogli również zobaczyć na własne oczy prostotę obsługi urządzeń w rzeczywistych warunkach. - Rozwiązanie Gebo AQFlex jest stosunkowo proste w obsłudze, pozwala bowiem na proste i automatyczne przełączanie za pomocą kilku kliknięć na interfejsie człowiek-maszyna (HMI), a także kilku drobnych zmian mechanicznych na przenośnikach wejściowych i wyjściowych – podsumowuje Hubert Couppey. Ergonomia nowego rozwiązania pozwala spółce Orangina Suntory France zmniejszać nakład pracy operatorów maszyn. 

Prosta i szybka instalacja dzięki ''bliźniaczemu'' rozwiązaniu 

Biorąc pod uwagę fakt, że największy wariant urządzenia był instalowany w zakładzie klienta po raz pierwszy w historii, proces instalacji wymagał współpracy na najwyższym poziomie pomiędzy zespołami firmy Sidel i spółki Orangina Suntory France. Aby ułatwić wdrażanie modyfikacji oraz uruchomienie urządzenia, w zakładzie firmy Sidel zbudowano bliźniacze rozwiązanie. Co więcej, w celu szybkiego rozwiązywania problemów z urządzeniem, specjaliści firmy Sidel wykorzystali kanał zdalnego dostępu, który pozwalał im przejmować kontrolę nad rozwiązaniem Gebo AQFlex zainstalowanym w zakładzie w Meyzieu.  

Proces montażu i skutecznego uruchomienia urządzenia Gebo AQFlex w zakładzie spółki Orangina Suntory France dobiegł końca we wrześniu 2018 roku. Obecnie urządzenie działa z wydajnością sięgającą 99,5%. Sprawdzona wydajność rozwiązania Gebo AQFlex i ogólny sukces projektu sprawiły, że spółka Orangina Suntory France bez wahania zamówiła montaż kolejnego takiego urządzenia w zakładzie w Donnery, a następnie złożyła kolejne zamówienie na dwa urządzenia do zakładu w japońskim Nagano. 


Czytaj więcej:
Maszyny 554
Butelki 258

brak
 

Maszyny pakujące

Switzerland