Przemysł budowy maszyn do tworzyw sztucznych przed targami K

Przemysł budowy maszyn do… Światowa produkcja maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy wzrosła w ub. roku według danych Stowarzyszenia Producentów Maszyn do Tworzyw Sztucznych i Gumy przy VDMA do prawie 19 miliardów euro. W największym stopniu do tego wzrostu przyczyniły się Chiny oraz Kanada i Stany Zjednoczone – sytuację na globalnym rynku producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych analizuje Peter Orth z magazynu Plastics Europe. Jego zdaniem mamy do czynienia z utrzymaniem stabilnych obrotów na wysokim poziomie.

Analizując trendy w pierwszych pięciu latach nowego tysiąclecia dochodzi się do następujących wyników: światowa produkcja maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych wzrosła od 2001 r. do 2006 r. z 17 miliardów do 19 miliardów euro.

Liderem niezmiennie od lat pozostają Niemcy. Udział tego kraju w światowej produkcji maszyn wynosił jeszcze w 2001 r. 22,6 proc. Kiedy trzy lata temu odbywały się poprzednie targi K zwiększył się on do 26,4 proc. Teraz szacuje się go natomiast na 24,4 proc.

Drugą pozycję w światowym rankingu zajmują Włochy z 12,7 proc. udziałem osiągniętym w 2005 r. Mimo tego ostatnie miesiące nie były najlepsze dla włoskich przedsiębiorstw. Z czterech największych tamtejszych producentów wtryskarek – Negri Bossi, BMB, MIR, Sandretto – dwie ostatnie firmy znalazły się w poważnych kłopotach.

Sandretto ogłosiło niewypłacalność, a w firmie pojawił się zarząd komisaryczny. Koncern utrzymał wprawdzie produkcję na minimalnym poziomie, ale musi znaleźć strategicznego inwestora.

Z kolei MIR – producent dużych maszyn – ma zostać we wrześniu sprzedany, gdyż znalazł się w tak dużych tarapatach finansowych, że praktycznie nie sposób z nich wyjść. Wielu pracowników firmy przeniosło się już do Haitian Italy.

Wydaje się, że w najbliższym czasie udział włoskich producentów maszyn i wyposażenia peryferyjnego będzie spadał. Pole mają Włochom odbierać producenci z Dalekiego Wschodu.

Jednym z nich będzie na pewno Japonia. W 2001 r. jej udział zarejestrowano na poziomie 9 proc. produkcji światowej. Po przekroczeniu bariery 10 proc. w 2003 r., Kraj Kwitnącej Wiśni powrócił w ubiegłym roku do udziału wyjściowego na poziomie 9,1 proc.


Jeszcze poważniejszym globalnym graczem będą z pewnością Chiny. Ten kraj jest bowiem zdecydowanym liderem pod względem wskaźników wzrostu. W latach 2001 - 2005 ten rynek niemal podwoił swój udział w globalnej produkcji maszyn do przetwórstwa. W roku 2001 udział ten sięgał 6,4 proc., aby wzrosnąć w roku 2005 do 12,4 proc. Prognozy na lata następne są również bardzo pozytywne.

Dla Stanów Zjednoczonych, po kilku chudych latach, ubiegły rok przyniósł wzrost. To dobra wiadomość, bo od siedmiu lat amerykański udział w produkcji światowej stale spadał z 12,4 proc. w roku 2001 do 9 proc. w roku 2004. Wreszcie w roku 2005 USA zanotowały wzrost udziału o 0,4 punktu procentowego do 9,4 proc.

Czytaj więcej:
Analiza 399
Maszyny 601
Rynek 1101