Przemysł budowy maszyn do tworzyw sztucznych przed targami K

Jak wygląda rynek eksporterów?

Tutaj od lat przewodzą Niemcy, chociaż niemiecki przemysł budowy maszyn do tworzyw sztucznych i kauczuku stracił nieco udziałów w rynku. W ubiegłym roku zanotował 25,2 proc.

Japonia straciła w światowym eksporcie 8,8 proc. i może wykazać się udziałem tylko 14,3 proc. Z kolei Włochy z 11 proc. mają udział podobny jak w roku ubiegłem. Natomiast USA z 7,2 proc. oraz Chiny wyraźnie poprawiły swoją pozycję w rankingu eksportowym. Chińczycy uzyskali 4,6, proc., czyli zanotowali wzrost o 40 proc.

Jeżeli potraktujemy wtryskarki jako „pars pro toto“ całego rynku maszyn do tworzyw sztucznych, to początek XXI. stulecia wykazał wyraźną stagnację rynków północnoamerykańskiego i zachodnioeuropejskiego.

targi K


Chłonność tych rynków spadła wyraźnie poniżej rekordowego poziomu z 2000 r. i ustabilizowała się na odpowiednio 12 tys. i 3,5 tys. jednostek na rok.

Natomiast firmy przetwórcze w Chinach potrzebują 50 tys. maszyn rocznie, a pozostałe rynki azjatyckie kolejne 20 tys. sztuk.

Tym samym – ilościowo – około trzech czwartych rynku światowego przypada na Azję. Ten dynamiczny rozwój tamtejszego rynku uzasadnia z jednej strony starania europejskich producentów o przyczółki w poszczególnych krajach oraz z drugiej strony skupienie się miejscowych producentów maszyn na regionie Azji i Pacyfiku.

Prognozy europejskich producentów maszyn na najbliższy czas są jednak w dalszym ciągu pozytywne.

Niemieccy producenci oczekują 3 proc. wzrostu. Tym samym w przededniu K 2007 ramowe warunki działania pozwalają na ostrożny optymizm.

Pomimo wysokich cen ropy naftowej, energii i surowców wzrost utrzymuje się na dobrym poziomie. Jednak ostrożność jest wskazana, gdyż w działalności gospodarczej cykle koniunktury stały się krótsze, a zmiany gwałtowniejsze.

Jedno jest jednak pewne: przemysł tworzyw sztucznych i kauczuku jest znakomicie wyposażony, aby na rosnący popyt ze strony klientów odpowiedzieć interesującymi nowościami.

K pokaże to po raz kolejny. Zorientowane na rozwiązywanie konkretnych problemów prace rozwojowe zaprezentują odbiorcom przemysłowym nowe szanse do zastosowania produktów z tworzyw sztucznych i kauczuku oraz optymalne rozwiązania technologiczne.

O tym co przygotowały poszczególne kraje i w jaki sposób będą wyznaczać trendy globalnego rozwoju dowiemy się już podczas targów K 2007. Wydarzenie odbędzie się w Düsseldorfie w dniach 24 – 31 października.