Przemysł tworzyw sztucznych - trend wzrostu utrzymany

Przemysł tworzyw sztucznych…
Najnowsze dane rynkowe dot. przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce były tematem konferencji prasowej, tradycyjnie zorganizowanej przez PlasticsEurope Polska wspólnie z Targami Kielce, w pierwszym dniu XXII międzynarodowych Targów Plastpol 2018 w Kielcach.

Informacje podane przez stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope wskazują, że zapotrzebowanie na tworzywa ze strony przetwórców rośnie, a branża dynamicznie się rozwija. Zużycie tworzyw w roku 2017 w Polsce szacuje się na ok. 3,5 mln, co oznacza wzrost aż o 9 % w porównaniu do roku 2016. To bardzo dobry wynik na tle całej Europy, gdzie wzrost ten szacowany jest na 3,5%, a wielkość zapotrzebowania na 51,7 mln ton. Ilości tworzyw zużywane na potrzeby przetwórstwa w Polsce stanowią ok. 6,8 % średniego zapotrzebowania europejskiego, a Polska pozostaje na szóstym miejscu pod względem zapotrzebowania na tworzywa w Europie po Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Biorąc pod uwagę segmenty zastosowań w ogólnym zużyciu tworzyw udział sektora opakowaniowego wynosi 32,5% (niewielki spadek w porównaniu do roku ubiegłego), natomiast wzrósł udział sektora budowlanego - z 24 % do 26%. Od kilku lat rosną również udziały sektora motoryzacyjnego (wzrost do 10,3%) oraz E&E (6,4%).

Duży wzrost zapotrzebowania na surowiec do produkcji ze strony polskich przetwórców powoduje, że Polska importuje duże ilości polimerów, a ujemne saldo wymiany handlowej z zagranicą pogłębia się i w roku 2017 wyniosło 2202 tys. ton. Głównym partnerem handlowym Polski w wymianie wewnątrzunijnej, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie tworzyw w formach podstawowych oraz wyrobów, są od wielu lat Niemcy. Z krajów spoza UE nasze największe rynki eksportowe to Ukraina - w zakresie tworzyw w formach podstawowych i Rosja - w zakresie wyrobów. Spoza UE najwięcej tworzyw w formach podstawowych importujemy z Korei Płd., a wyrobów - z Chin.

Wg GUS wzrost zatrudnienia w firmach produkujących wyroby z tworzyw sztucznych i gumy wyniósł 6,2%. Roczny wzrost produkcji w tym sektorze osiągnął wartość 9,8%, przy czym wg szacunków PlasticsEurope sam sektor produkcji wyrobów z tworzyw wzrósł ok. 9,1%. Producenci wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy chętnie inwestują w produkcję - inwestycje w roku 2017 wzrosły o 7,2% w stosunku do roku poprzedniego – a ich wartość wyniosła 4,1 mld zł, co stanowi ok. 4,7% wartości sprzedaży sektora oraz 8,3% wartości inwestycji w całe przetwórstwo przemysłowe.

Analizy PlasticsEurope Polska wskazują także, że wśród ponad 300 największych firm przetwarzających tworzywa w Polsce ponad 2/3 stanowią firmy z kapitałem polskim, które realizują 56% obrotów tej grupy firm. Kapitał zagraniczny pochodzi natomiast z 20 państw, a najwięcej inwestorów pochodzi z Niemiec, Francji, Austrii i Włoch.

Wielkość światowej produkcji tworzyw sztucznych w roku 2017 szacowana jest na 348 mln ton, co oznacza wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego o 3,8%. Prognozy do roku 2021 wskazują, że wzrost utrzyma się na podobnym poziomie, przy czym dla tworzyw standardowych będzie on niższy niż dla tworzyw konstrukcyjnych (odpowiednio 3,7% i 4,5%). Za ten nieprzerwany wzrost w skali globalnej odpowiada niewątpliwie wszechstronność i użyteczność tworzyw sztucznych jako materiałów do produkcji wielu różnych wyrobów.

- Tworzywa sztuczne stały się powszechne w każdej niemal dziedzinie życia i przyczyniają się do poprawy higieny, bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa żywności i umożliwiają wprowadzanie innowacji, bardzo często niemożliwych do osiągnięcia bez tych materiałów. Jednocześnie, nie zawsze umiemy docenić te korzyści i postrzegamy ten niezwykły materiał przez pryzmat śmieci obecnych w środowisku. Przed polskim i europejskim przemysłem tworzyw sztucznych stoją nowe wyzwania, mogące negatywnie wpłynąć na konkurencyjność branży tworzyw sztucznych, które są związane z ogłoszoną przez Komisję Europejską na początku roku Strategią na temat tworzyw sztucznych i wdrażaniem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Być może pojawią się ograniczenia związane z konkretnymi wyrobami, podobnie jak to było w przypadku foliówek. Równie ważne jest efektywne zatrzymanie zanieczyszczanie środowiska, w tym środowiska morskiego, porzucanymi odpadami tworzyw sztucznych. Tu przemysł od lat realizuje programy mające na celu promowanie sprawdzonych rozwiązań w zagospodarowaniu odpadów tworzyw sztucznych, a także promowania prawidłowych zachowań konsumenckich - podkreślił Kazimierz Borkowski, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope Polska.

Źródło: PlasticsEurope Polska