Przetwórcy tworzyw o rezolucji w sprawie odpadów

Przetwórcy tworzyw o rezolucji w sprawie odpadów
Przedstawiamy stanowisko stowarzyszenia EuPC w sprawie przyjętej w połowie stycznia rezolucji w sprawie odpadów z tworzyw sztucznych.

14 stycznia br. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Strategii Europejskiej dotyczącej odpadów z tworzyw sztucznych. Dokument znany pod nazwą "Raportu Prodiego", wzywa do rewizji prawodawstwa unijnego w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zawartymi w Zielonej Księdze ws. odpadów z tworzyw w środowisku.

Stowarzyszenie EuPC z uznaniem przyjmuje wiele z propozycji zawartych w raporcie Prodiego, dotyczących m.in. separacji i zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, celów wiążących dla zbiórki i recyklingu odpadów oraz większego finansowania infrastruktury recyklingowej w miejsce składowania odpadów bądź odzysku energii.

- Przedstawione propozycje wskazują, że członkowie Parlamentu Europejskiego są świadomi potrzeb zmian wielu obecnych praktyk w gospodarowaniu odpadami w UE, jak również potrzeb zmian w zakresie polityki UE w zakresie gospodarowania odpadami - skomentował rezolucję PE Alexandre Dangis, dyrektor zarządzający EuPC. - Przyjęta rezolucja daje nadzieję, że twórcy polityki unijnej zapewnią zrównoważone rozwiązania w zakresie odpadów z tworzyw.

Jednocześnie EuPC zwraca uwagę na obszary, którym w świetle uchwalonej rezolucji należy poświęcić więcej uwagi.

- EuPC chce przypomnieć europejskim decydentom o istotnym problemie wdrożenia odpowiednich rozwiązań w zakresie końca cyklu życiowego wyrobów z biotworzyw - mówi Dangis. - Nie wystarczy, że produkty wykonane z biotworzyw posiadają etykiety informujące o końcu cyklu życiowego, jeśli nie istnieje w tej chwili odpowiednia infrastruktura pozwalająca na odpowiednie przetwarzanie biotworzyw i nie jest zorganizowana odpowiednia zbiórka takich materiałów. Problem ten dotyczy zakładów recyklingowych oraz kompostowni przemysłowych, ponieważ krytycznym punktem przetwórstwa odpadów jest to, aby odpady z tworzyw degradowalnych nie trafiały do recyklingu i nie obniżały jakości recyklatów. W końcu, jeśli chodzi o recykling produktów o dłuższym cyklu życia - takich jak elektronika, dobra konsumpcyjne, rury, profile itp. - większe użycie materiałów z recyklingu zwiększy efektywność wykorzystywania zasobów w dłuższej perspektywie czasu.