Odpady z tworzyw w Europarlamencie

Odpady z tworzyw w Europarlamencie
Przyjęta we wtorek rezolucja Parlamentu Europejskiego oznacza kolejne zaostrzenie polityki unijnej wobec wyrobów z tworzyw sztucznych. Jej uchwalenie było poprzedzone ogłoszeniem zielonej księgi ws. odpadów z tworzyw sztucznych, przygotowanej przez Komisję Europejską. W przyjętym w tym tygodniu dokumencie eurodeputowani stwierdzili, iż najbardziej niebezpieczne tworzywa, pewne dodatki oraz niektóre rodzaje toreb z tworzyw sztucznych powinny zostać wycofane do 2020 roku w ramach europejskiej strategii zredukowania ilości odpadów z tworzyw sztucznych i ich wpływu na środowisko. Posłowie uznali, iż UE powinna także wprowadzić wiążące cele dotyczące recyklingu.

Europosłowie podkreślają, że odpady z tworzyw sztucznych zagrażają środowisku, także z powodu powolnego wprowadzania europejskich przepisów o odpadach oraz braku szczegółowych przepisów dotyczących tworzyw sztucznych, mimo że są one szczególnym rodzajem odpadów.

- Parlament wskazał drogę do uporania się z ogromnym problemem, jakim jest negatywny wpływ odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko i zdrowie ludzi - powiedział Vittorio Prodi odpowiedzialny za przygotowanie rezolucji. - Dzisiaj przyznaliśmy, że chcemy skończyć ze złymi przyzwyczajeniami oraz brać odpowiedzialność za to, co produkujemy i wyrzucamy. Ponowne użycie lub recykling produktów pomoże utrzymać w czystości nasze środowisko oraz przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy.

Posłowie proponują, aby wiążące cele dotyczące zbierania i sortowania do 80 proc. odpadów zostały włączone do przepisów obowiązujących w UE. Obowiązkowe kryteria dotyczące recyklingu oraz zharmonizowane kryteria dotyczące zbierania i sortowania odpadów powinny zostać określone w celu zapewnienia uczciwej konkurencji. Posłowie wzywają też do zmian w obecnie obowiązującej dyrektywie opakowaniowej.

Parlament wzywa Komisję Europejską do przygotowania jeszcze w tym roku wniosku o zakazie wprowadzania na wysypisko odpadów, które mogą zostać ponownie użyte lub nadają się do recyklingu oraz o ograniczaniu palenia odpadów. Parlamentarzyści postulują także, aby odpady plastikowe nie były używane jako źródło energii, chyba że nie ma innej możliwości.

Posłowie wzywają do wycofywania najbardziej niebezpiecznych odpadów z rynku oraz wycofywania, gdzie to możliwe, toreb jednorazowych. Powinny również zostać podjęte stanowcze działania przeciwko nielegalnemu eksportowi oraz pozbywaniu się odpadów z tworzyw sztucznych.

Posłowie podkreślają, że recykling plastiku ma wciąż jeszcze niezbadany potencjał gospodarczy. Obecnie recyklingowi podlega jedynie 25 proc. odpadów. Pełne wprowadzenie unijnych przepisów, mogłoby zaowocować oszczędnościami w wysokości 72 mld euro rocznie oraz rozwojem unijnego sektora zarządzania odpadami. Europejskie firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów mogłyby zwiększyć roczne obroty o 42 mld euro i stworzyć ponad 400 tys. nowych miejsc pracy do 2020 roku.