Przetwórcy tworzyw w zespołach roboczych ds. gospodarki cyrkularnej

Przetwórcy tworzyw w zespołach roboczych ds. gospodarki cyrkularnej
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych nawiązał współpracę z Konfederacją Lewiatan w sprawie zagadnień związanych z gospodarką cyrkularną (circular economy). PZPTS uczestniczy w pracach trzech zespołów roboczych: zespołu ds. regulacji unijnych (zajmującego się wypracowaniem stanowiska Lewiatana ws. propozycji KE), zespołu ds. legislacji krajowej (jego celem jest wskazanie koniecznych zmian w krajowej legislacji dotyczącej odpadów, które mogłyby uwolnić potencjał realizowania biznesu w systemie gospodarki obiegu zamkniętego) oraz zespołu ds. rozszerzonej odpowiedzialności biznesu (EPR, Extended Producer Responsibility – zespół zajmie się wypracowaniem takich propozycji, które będą spełniały warunki brzegowe określone przez KE, a jednocześnie będą dla przedsiębiorców do zaakceptowania).

Jak podaje PZPTS, odpowiednie przygotowanie stanowisk uwzględniających interesy branży tworzyw sztucznych będzie stanowić istotne podstawy do dalszego funkcjonowania przetwórców i recyklerów tworzyw sztucznych w tym obszarze. Podstawą gospodarki o obiegu zamkniętym jest maksymalne wykorzystanie odpadów. Zarówno przetwórcy, jak i recyklerzy są zainteresowani poprawą warunków zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, które z powodzeniem mogą być ponownie użyte jako surowiec do produkcji nowych wyrobów. PZPTS mając na uwadze te kwestie będzie czuwał nad odpowiednim kształtem komunikacji z ministerstwami oraz Komisją Europejską.

W ramach Lewiatana wypracowane stanowiska zespołów będą przedmiotem konsultacji z administracją RP, a poprzez biuro w Brukseli - także z administracją UE. Oprócz PZPTS do zespołów roboczych zgłosili udział przedstawiciele organizacji odzysku, przedsiębiorstwa zbiórki odpadów komunalnych, firm i stowarzyszeń związanych z motoryzacją, budownictwem, technologią IT, doradztwem biznesowym i prawnym.