Przychody GE z Ecomagination wzrosły do 12 mld dolarów


Będzie on oferował skierowane do kobiet materiały redakcyjne, proste i efektywne pomysły, narzędzia i inne funkcje związane z ekologicznym życiem. Wśród prezentowanych tematów znajdą się m.in. żywność organiczna, recykling w modzie, przyjazne dla środowiska wyposażenie domów.

- Ecomagination to inicjatywa, która powstała dzięki zapotrzebowaniu naszych klientów na najbardziej nowoczesne, energooszczędne technologie o możliwie jak najmniejszym poziomie emisji zanieczyszczeń – wyjaśnia prezes i dyrektor generalny GE Jeff Immelt. - Stale rosnący popyt na tego typu produkty sprawił, że projekt odniósł sukces, o jakim nawet nie marzyliśmy.

W ramach Ecomagination firma GE zobowiązała się do:
1)Podwojenia inwestycji w badania i rozwój „czystych” technologii– W roku 2006 firma GE zainwestowała 900 milionów dolarów w badania nad czystymi technologiami, zbliżając się do docelowego rocznego budżetu na badania i rozwój związane z projektem Ecomagination, wynoszącego 1,5 miliarda dolarów do 2010 r. Firma GE zwiększyła również liczbę produktów posiadających certyfikat Ecomagination o 50proc. - z 30 do 45 produktów.

2)Zwiększenia przychodów z produktów Ecomagination – W 2006 r. przychody ze sprzedaży produktów i usług Ecomagination wyniosły 12 miliardów dolarów, przy docelowym poziomie wynoszącym 20 miliardów w 2010 r.

3)Redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy wydajności pracy – Emisja gazów cieplarnianych w firmie GE spadła o około 4proc. w porównaniu z rokiem 2004. Natężenie emisji gazów cieplarnianych oraz energii spadły o, odpowiednio, 21 i 22 proc. w porównaniu do roku 2004. Firma GE zobowiązała się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 1proc. do roku 2012, zredukować natężenie gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2008 r., oraz polepszyć wydajność energetyczną o 30 proc. do 2012 r.

Zapoczątkowanych zostało już około 5 000 globalnych projektów, które pozwoliły zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 300 000 ton - co można porównać do ograniczenia liczby samochodów na drogach o 50 000. Dotychczasowe oszczędności energetyczne w firmie wynoszą 70 milionów dolarów.

4)Konsekwentnego informowania o działaniach firmy – Firma GE stara się konsekwentnie informować opinię publiczną o postępach prac związanych z projektem Ecomagination poprzez stronę internetową poświęconą projektowi, akcje reklamowe oraz informacje kierowane do klientów i interesariuszy firmy.

źródło PR News

Czytaj więcej: Recykling 422 Technologie 459