Przyczyny awarii komponentów układu hydraulicznego

Warto koniecznie wiedzieć, że uszkodzenia pomp występujące krótko po wymianie lub uruchomieniu często są spowodowane niewystarczającym odpowietrzeniem lub jego brakiem.

Prawidłowe odpowietrzenie sytemu zabezpiecza cały układ hydrauliczny. Następstwem kawitacji jest nie tylko uszkodzenie pompy. Pod wpływem wysokiej temperatury również olej ulega w znacznym stopniu uszkodzeniu i następuje jego wzmożone starzenie.

Zużycie pomp wskutek zanieczyszczeń

Wskutek wzrostu ciśnienia wewnątrz pomp luzy ruchu pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stają się mniejsze, a tym samym wzrasta wpływ zanieczyszczeń. Te elementy konstrukcyjne są szczególnie wrażliwe na obecność zanieczyszczeń każdego rodzaju. Pojawiające się oznaki zużycia świadczą o zbyt dużym zanieczyszczeniu oleju hydraulicznego – to znak, że konieczna jest interwencja.

Podczas gdy cząstki większe niż 5 mikronów prowadzą do powstawania rowków, zanieczyszczeń wpływ bardzo drobnych na zużycie można rozpoznać po równomiernych ubytkach na powierzchni.

Uszkodzenie pompy na skutek zanieczyszczeń objawia się nagłą awarią spowodowaną kawitacją lub grubymi zanieczyszczeniami oraz powolnym spadkiem sprawności wywołanym dużą ilością zanieczyszczeń bardzo drobnych.

Silniki hydrostatyczne

Problemy związane ze zużyciem silników hydrostatycznych wynikają przeważnie z niedostatecznej czystości oleju hydraulicznego w układzie. Znaczenie mają tutaj przede wszystkim zanieczyszczenia grube - awaria silnika hydrostatycznego, a także zanieczyszczenia bardzo drobne - powolny spadek sprawności aż do wystąpienia awarii.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że całkowity współczynnik sprawności maszyny jest wynikiem przemnożenia stopnia sprawności pompy przez stopień sprawności silnika hydrostatycznego.

Wynika stąd następujący wniosek: gdy w wyniku zbyt dużego udziału zanieczyszczeń bardzo drobnych oba elementy konstrukcyjne tracą sprawność, to podczas badań ich funkcjonalność może mieścić się jeszcze w zakresie tolerancji, nawet wówczas, gdy ogólny stopień sprawności uległ pogorszeniu. Dochodzi do pełzającej utraty wydajności plastyfikacji. Następstwem tego jest wydłużenie czasu cyklu, większe przecieki, a tym samym większe zużycie energii prowadzące do nieefektywnej produkcji.