Przyczyny awarii komponentów układu hydraulicznego

Zawory suwakowe

Zawory suwakowe, zarówno sterujące, proporcjonalne jak i serwozawory, są coraz bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia, a przede wszystkim na zanieczyszczenia bardzo drobne (zamulenie).

W przypadku zaworów regulowanych wykonywane są często tylko małe ruchy pod ciśnieniem. Wynika stąd niebezpieczeństwo, że pod wpływem ciśnienia zamulające zanieczyszczenia zostaną wtłoczone w szczelinę pomiędzy tłoczkiem zaworu i otworem w korpusie. Na skutek zerwania warstewki smaru tłoczek zakleszcza się i powstają na nim rowki. Następstwem tego są zwiększone przecieki i spadek sprawności.

Tego rodzaju skutki zostały wykryte między innymi w przypadku proporcjonalnych zaworów elektromagnetycznych. Wtryskarki reagowały z różnymi prędkościami i konieczna była wymiana zaworów elektromagnetycznych. Jeśli uszkodzenie nie jest zbyt duże, często wystarczające jest oczyszczenie i ostrożne wypolerowanie tłoczka sterującego.

Objawy uszkodzeń na maszynie mogą być różnorakie. Przy wystąpieniu braku powtarzalności ruchów przemieszczania maszyny zmierzono na karcie wzmacniacza przynależnego zaworu elektromagnetycznego proporcjonalnego różniące się między sobą wartości zadane i rzeczywiste. Po zdemontowaniu zaworu elektromagnetycznego proporcjonalnego stwierdzono uszkodzenie tłoka, które można było usunąć tylko przez wymianę elektromagnesu.

Zawory tłoczne

W przypadku zaworów tłocznych, na skutek dużych prędkości przepływu występujących przy stożku zaworu i na otworze w korpusie lub przy gnieździe zaworowym, cząstki o działaniu erozyjnym wpływają negatywnie na funkcjonalność. Prowadzą one nieprzerwanie do pogorszenia powtarzalności. Przyczyn problemów z ciśnieniami należy często szukać właśnie w uszkodzeniach wywołanych tymi zanieczyszczeniami oraz w zapychaniu szlamem.

Wpisz tytuł dla obrazu

Przedstawiony na powyższym rysunku zawór tłoczny zastosowany w komponencie hydraulicznym HD01 dla zabezpieczenia ciśnienia w systemie, wykazuje uszkodzenia występujące na stożku zaworu pilotowego i na gnieździe stożkowym zaworu wbudowanego wywołane zanieczyszczeniami dużymi i bardzo drobnymi. W następstwie uszkodzeń powodujących nieprzerwany odpływ pewnej ilości oleju przez uszkodzone gniazdo niemożliwe było utrzymanie ciśnienia na nastawionym poziomie. Dochodziło do spadku mocy prowadzącego do obniżenia siły zamykania.

Uszkodzenie stożka zaworu tłocznego we wtryskarce prowadzi także do wahań ciśnienia wtrysku, ciśnienia spiętrzenia oraz docisku. Te pogłębiające się powoli zjawiska wywołane zużyciem mogą być często skompensowane tylko poprzez odpowiednią regulację, aby możliwe było ponowne utrzymywanie nastawionych parametrów technologicznych. Błędy te można na stałe wyeliminować poprzez poprawę klas czystości w maszynie. W przypadku niewielkiego zużycia możliwe jest w praktyce usunięcie zakłóceń poprzez wypolerowanie stożka i gniazda zaworu. Zawór tłoczny działa wówczas ponownie bez zakłóceń.

Wykorzystano informacje z publikacji Klausa Lange „Zarządzanie płynami, klucz do profilaktycznej pielęgnacji wtryskarek”