Puławy i Police podpisały List Intencyjny

Zakłady Chemiczne Police i Zakłady Azotowe Puławy podpisały specjalny List Intencyjny o współpracy. Na podstawie tego dokumentu obie firmy planują przygotowanie wspólnych działań w zakresie m.in. dystrybucji produktów oraz pozyskiwania surowców.

Podpisany wczoraj, czyli w środę przez Puławy i Police List Intencyjny obowiązuje do 30 czerwca 2009 roku. W tym czasie obie spółki mają określić zasady współpracy w obszarach takich jak usprawnienie procesu sprzedaży produktów, prowadzenie wspólnych badań i projektów badawczo - rozwojowych, poszerzenie oferty o nowe produkty czy przygotowanie nowych wspólnych projektów inwestycyjnych, które pozwolą na zminimalizowanie kosztów i ryzyka biznesowego prowadzonej działalności. Puławy i Police zdecydowały też o zbadaniu możliwość wspólnego pozyskiwania i zakupu surowców niezbędnych do produkcji.

- Ten List Intencyjny ma być szansą podjęci korzystnych dla obu firm działań nie tylko w obszarze dystrybucji i logistyki sprzedaży, ale również w zakresie wykreowania nowych produktów. Liczymy też na uzyskaniem efektów synergii w obszarze pozyskiwanie surowców - mówi Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu ZA Puławy.

Ryszard Siwiec, Prezes Zarządu Zakłądów Chemicznych Police dodaje: - Współpraca dwóch największych polskich producentów nawozowo-chemicznych oznacza korzyści nie tylko dla samych firm, ale również dla naszych klientów. Polepszenie jakości produkcji czy dostępności surowców mogą być wymiernymi efektami podpisanego Listu.

Obie firmy ustaliły, że do prowadzenia wspólnych działań powołane zostaną zespoły do prac nad poszczególnymi projektami. Spotkania zespołów, w których uczestniczyć będą również członkowie zarządów obu firm, odbywać się będą nie częściej niż raz na kwartał i nie rzadziej niż raz na pół roku.

Czytaj więcej: Umowy 120