Puławy odpowiadają na pozytywne sygnały z rynku kaprolaktamu

Puławy odpowiadają na pozytywne sygnały z rynku kaprolaktamu
Aktywność Zakładów Azotowych Puławy doskonale wpisuje się w aktualne trendy na światowych rynkach kaprolaktamu, którego producentem jest spółka z lubelszczyzny.

W ostatnich miesiącach ubiegłego roku i na początku obecnego rynek kaprolaktamu kontynuował trend wzrostowy. Puławy odpowiedziały na ten korzystny rozwój zwiększeniem swoich mocy produkcyjnych kaprolaktamu w nominalnym wymiarze z 65 do 70 tys. ton rocznie. Głównym obszarem zbytu dla kaprolaktamu pozostawał rynek azjatycki, stąd największymi beneficjentami były te firmy, które mają w swojej ofercie kaprolaktam płatkowany.

Puławy są jedną z niewielu takich firm. W ciągu ostatniego kwartału minionego roku ceny kaprolaktamu wzrosły o blisko 8 proc. Jako przyczynę utrzymywania się wzrostu cen można wskazać poprawę koniunktury na rynku tworzyw konstrukcyjnych oraz w branży tekstylnej. Dodatkowo w analizowanym kwartale na wzrost cen kaprolaktamu wpływała ograniczona podaż powodowana postojami remontowymi instalacji zarówno producentów europejskich, jak i azjatyckich.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na aktualną kondycję rynku kaprolaktamowego na świecie był proces zainicjowany w 2010 r. przez Ministerstwo Handlu Chin. Rozpoczęło ono wdrażanie procesu antydumpingowy dotyczącego kaprolaktamu pochodzącego z Unii Europejskiej i USA.

Zakłady Azotowe Puławy


Ponieważ jednak niedobór kaprolaktamu w Chinach ma charakter strukturalny, tym samym bez zapowiadanego zwiększenia zdolności produkcyjnych na rynku wewnętrznym Chiny są skazane na import tego surowca. Zakłady Azotowe Puławy uczestniczą w tym procesie od strony formalnej oraz prowadzą działania biznesowe niwelujące potencjalne negatywne skutki wprowadzenia ceł antydumpingowych.

Warto dodać, że w końcówce 2010 r. Ministerstwo Handlu Chin przeprowadziło przesłuchania antydumpingowe w aspekcie przywozu kaprolaktamu na rynek chiński. W efekcie tego procesu 25 stycznia 2011 r. chińska organizacja rządowa ogłosiła wstępne stawki cła antydumpingowego na kaprolaktam importowany z UE i USA. Stawka tego cła kształtuje się na poziomie 4,3 proc. – 25,5 proc. Dla Zakładów Azotowych Puławy została ona ustalona na 15,5 proc.

Czytaj więcej: Rury 75