Puławy przejmują Fosfory

Puławy przejmują Fosfory
Zakłady Azotowe Puławy wzmacniają pozycję rynkową poprzez zakup Fosforów.

Zakłady Azotowe Puławy podpisały w poniedziałek 20 grudnia z Ciech umowę zakupu 51 855 udziałów Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o., co stanowi 89,46 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Dla puławskiej spółki oznacza to rozbudowę oferty produktowej, dostęp do nowych rynków zbytu oraz wzmocnienie obszaru dystrybucji.

Dzięki temu przejęciu Puławy będą mogły rozszerzyć swoją ofertę produktową i bardziej dostosować ją do oczekiwań klientów. Jednocześnie możliwe będzie bardzo ważne dla Puław wzmocnienie obszaru dystrybucji. – Elementy te pozwolą na uzyskiwanie wyższych marż na prowadzonej działalności, tym bardziej, że uzyskana w wyniku negocjacji cena zakupu tych aktywów jest atrakcyjna - mówi Paweł Jarczewski, Prezes Puławy.

Zakłady Azotowe Puławy wzmacniają pozycję rynkową poprzez zakup Fosforów.


Przejęcie Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych pozwoli również zaproponować rynkowi nową, wzbogaconą ofertę nawozów wykorzystującą dodatkowe ilości mocznika z revampingu w Puławach i NPK-ów w Gdańsku. Tak więc dystrybutorom współpracującym z puławską spółką, możliwe będzie zaproponowanie szerszej palety nawozów.

Bardzo istotną dla Puław częścią gdańskich aktywów jest nabrzeże portowe, stwarzające możliwość świadczenia usług, których dotąd puławska spółka nie mogła realizować w Bałtyckiej Bazie Masowej na szeroką skalę. Port pozwoli nie tylko na samodzielny import surowców i produktów, ale również logistykę morską obsługi składów sprzedaży produktów za granicą. Puławy będą chciały również wykorzystać bliskość logistyczną dużego zakładu petrochemicznego i wykorzystać jego produkty uboczne.

Czytaj więcej: Rynek 828