Puławy z nagrodami za wynalazczość

Puławy z nagrodami za wynalazczość
W dn. 11-12 lutego w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbywa się XXI Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2013 roku. Prezentowane są na niej także dwa wynalazki opracowane przez pracowników Grupy Azoty Puławy, które w ubiegłym roku zostały nagrodzone podczas Targów Innowacji Brussels Innova 2013.

Złoty medal z wyróżnieniem oraz nagrodę specjalną otrzymał wynalazek Sposób oczyszczania płynów z odsiarczania spalin od związków fluoru oraz urządzenie do realizacji tego sposobu, zgłoszony przez Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach oraz ZA Puławy. Autorami wynalazku są: Piotr Maria Synowiec, Barbara Bunikowska, Bożena Pisarska, Cezary Możeński, Stanisław Jaworski, Marta Stechman oraz Tomasz Pepliński, Tomasz Krupa i Ryszard Jarosz. Usunięcie związków fluoru z płynów powstałych przy odsiarczaniu spalin metodą amoniakalną ma strategiczne znaczenie dla ich dalszego przerobu z trzech powodów: osiąga się w ten sposób wymaganą jakość produktu - nawozu azotowego zawierającego siarkę, ogranicza się emisje szkodliwych związków do atmosfery oraz obniża się stężenie jednego z najbardziej korozyjnych składników płynów.

Z kolei złoty medal otrzymał wynalazek Sposób rozkładu wodoronadtlenku cykloheksylu w procesie utleniania cykloheksanu, zgłoszony przez Instytut Chemii Przemysłowej oraz ZA Puławy. Jego autorami są: Michał Zylbersztejn, Andrzej Zimowski oraz Andrzej Kania, Tadeusz Darczuk, Remigiusz Sylwestrowicz, Jacek Cebulski i Marcin Popiołek. Wynalazek pozwala na znaczące obniżenie zużycia benzenu oraz ługu sodowego, a w efekcie - obniżenie kosztów produkcji. Wynalazek ten polega na zwiększeniu selektywnego rozkładu produktu przejściowego (wodoronadtlenek cykloheksylu) do produktu końcowego (cykloheksanonu), co zostało zrealizowane w istniejących aparatach. Wynalazek został wdrożony bezinwestycyjnie w Puławach.