ROP "rozpakowany" - podstawowe ramy polityki na rzecz GOZ

ROP "rozpakowany" - podstawowe…

TOMRA, lider innowacji w dziedzinie zarządzania odpadami i zasobami, oferuje praktyczne rozwiązania w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rosnącą ilością odpadów opakowaniowych. Z okazji 50-lecia swojego istnienia firma TOMRA opublikowała kolejną białą księgę, w której zwraca uwagę na Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta (ROP). Ta koncepcja może przyspieszyć przejście społeczeństwa na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby są wielokrotnie wykorzystywane w celu maksymalizacji ich wartości.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta gwarantuje, że producenci i wytwórcy biorą odpowiedzialność za cały cykl życia swoich opakowań - od projektu, poprzez zbiórkę i recykling odpadów, aż po ich ostateczną utylizację. Ponieważ producenci muszą zapewnić specjalne fundusze na opakowania wprowadzane do obrotu, ta koncepcja może również zachęcać do zrównoważonego projektowania opakowań i zarządzania nimi w oparciu o hierarchię postępowania z odpadami w celu osiągnięcia lepszych wyników środowiskowych.

Biała księga TOMRY "EPR Unpacked - A Policy Framework for a Circular Economy”, nie tylko definiuje i analizuje systemy ROP dla odpadów opakowaniowych, ale również służy jako szczegółowy przewodnik dla decydentów, którzy projektują lub rozwijają systemy ROP, oferując wszechstronną perspektywę i praktyczne spostrzeżenia pomagające osiągnąć lepsze wyniki.

W białej księdze wymieniono i wyjaśniono pięć zasad projektowania, które są niezbędne do skutecznego wdrożenia systemu ROP. Są to:

  • cyrkularność, która nadaje priorytet hierarchii postępowania z odpadami, zachęca do ekoprojektowania i wykorzystuje wiarygodne protokoły pomiarowe;
  • wydajność, która obejmuje dobrze zdefiniowany zakres, jasne role i obowiązki oraz kompleksowe cele, które można zwiększać w czasie;
  • wygodne i przyjazne dla użytkownika systemy zwiększające ilość cennych zasobów, które są zbierane i skutecznie przetwarzane;
  • odpowiedzialność producenta, która ustanawia jasne zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi;
  • integralność systemu, która zapewnia przejrzystość i zgodność z przepisami, aby wspierać osiąganie celów.
five-principles-of-high-performing-epr-schemes-print

Reportaże

Forum