ROP "rozpakowany" - podstawowe ramy polityki na rzecz GOZ

Holistyczna analiza i organizacja całego cyklu życia opakowania są integralną częścią aktywnej polityki środowiskowej, a odpowiednie ekoprojekty decydują o jakości recyklatu, niezależnie od warunków lokalnych. Biała księga zawiera porady dotyczące przebudowy lub udoskonalenia istniejącego systemu, przekształcając go w obieg zamknięty.

- Nasze doświadczenie, zdobyte na wielu rynkach na wszystkich kontynentach, nauczyło nas jakie metody mogą być stosowane, aby skutecznie sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem odpadami opakowaniowymi pochodzącymi od konsumentów oraz jakie kombinacje sprawdzają się najlepiej - mówi Wolfgang Ringel, SVP Public Affairs TOMRA.

- W niektórych regionach, gdzie stworzono już efektywne systemy zarządzania odpadami, trzeba zrobić jeszcze więcej, aby zachęcić konsumentów do właściwego zbierania, sortowania i recyklingu cennych materiałów, które są po prostu wyrzucane. Wdrożenie prawnie zdefiniowanych (innymi słowy, obowiązkowych) zobowiązań dotyczących wykorzystania zasobów i odpowiedzialnego obchodzenia się z nimi jest krokiem naprzód, ponieważ wpłynie to na bezpośrednią, aktywną ochronę klimatu.

I tak np. w Azji inicjatywy lokalne przekształciły się w sieci międzybranżowe - w odpowiedzi na fakt, że 80% plastiku znajdującego się w oceanach świata dostało się do nich przez azjatyckie drogi wodne. Atrakcyjne przepisy ramowe sprzyjające ROP powinny promować inwestycje i zapewniać realizację zrównoważonego rozwoju.

Obecnie systemy Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta są stosowane nie tylko w Europie, ale również w innych regionach świata. Republika Południowej Afryki i Wietnam niedawno wdrożyły systemy ROP w odniesieniu do opakowań, a kilka stanów w USA rozważa wprowadzenie takich rozwiązań. Chociaż wysiłki te stanowią duży postęp w tworzeniu skutecznych systemów, harmonizacja regulacji na poziomie krajowym i globalnym pozostaje nadal sporym wyzwaniem.

W Europie ambitne cele określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych sprawiły, że prawie wszystkie państwa członkowskie UE wprowadziły przepisy dotyczące systemów zwrotu kaucji za pojemniki na napoje, które mają zostać wprowadzone do roku 2029.

Wdrożenie przepisów ROP jest środkiem o charakterze transformacyjnym, mającym na celu poprawę zarówno jakości, jak i ilości zasobów poddawanych recyklingowi, a tym samym wspierającym implementację założeń gospodarki o obiegu zamkniętym

Pobierz "Białą księgę TOMRY"

cover-wp-epr-unpacked-low-res