Radpol będzie miał drugi akcelerator

Firma Radpol, będąca liderem polskiego rynku wyrobów termokurczliwych sfinalizowała właśnie pierwszy etap modernizacji swojego zakładu produkcyjnego. Jednocześnie rozpoczęła drugą fazę prac remontowych. Chodzi o przygotowanie gruntu pod zainstalowanie drugiego akceleratora.

W tej chwili w spółce trwają prace związane z położeniem instalacji, przygotowaniem infrastruktury technicznej oraz postawieniem bunkra dla drugiego akceleratora o energii 4,5 MeV. Jest on przeznaczony do przemysłowego sieciowania radiacyjnego. Inwestycja finansowana jest częściowo z kapitału pozyskanego z emisji akcji. Termin zakończenia prac, to trzeci kwartał tego roku.

Spółka będzie wykorzystywała drugi akcelerator elektronowy na skalę przemysłową do produkcji wyrobów termokurczliwych. Dzięki akceleratorowi wzbogaci swoją ofertę produktową, poszerzając tym samym portfolio obecnych odbiorców. Modernizując dotychczasowe zaplecze technologiczne będzie mógła działać w nowych segmentach rynku, takich jak: gazownictwo, kopalnie węgla brunatnego i miedziowego, motoryzacja i elektronika.

- Budowa drugiego akceleratora, posiadającego znacznie większą moc niż dotychczas wykorzystywany, wynika przede wszystkim z rosnącego popytu na wyroby Radpolu. W naszej branży trzeba stawiać na innowacyjne produkty i nowoczesne technologie. To one dają szansę na rozwój i utrzymanie pozycji lidera. Jestem przekonany, że obrana przez nas strategia pozwoli na dynamiczny rozwój naszej spółki i przyczyni się do wzrostu jej atrakcyjności i konkurencyjności - mówi Andrzej Sielski, prezes zarządu spółki Radpol.

Dostawę drugiego akceleratora o energii 4,5 MeV zapewni Radpolowi rosyjski Instytut Fizyki Nuklearnej. Na jego zakup spółka uzyskała w 2007 r. kredyt technologiczny w Banku Gospodarstwa Krajowego, który podlega umorzeniu do 50 proc. wartości. Wartość inwestycji wynosi ok. 17 mln zł i obejmuje zakup akceleratora wraz z niezbędną technologią, umożliwiającą proces sieciowania oraz budowę nowego bunkra.

- Działania Radpolu mają przede wszystkim na celu usprawnienie i zwiększenie produkcji, a w konsekwencji wzrost udziałów rynkowych w nowych branżach. Wierzymy, że doskonale wyposażone hale oraz kolejne inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia przełożą się w rezultacie na wzrost rentowności naszej spółki - dodaje Andrzej Sielski.

Aktualnie, obok istniejącego już zakładu budowane są dwie nowe hale, składające się z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych wysokiego składowania. Łączna powierzchnia tych nowoczesnych obiektów to ok. 4,2 tys. mkw. Jedna z hal zostanie oddana do użytku jeszcze w drugim kwartale 2008 r. Przekazanie w całości nowego obiektu planowane jest zaś na trzeci kwartał tego roku.

- Dzięki tej inwestycji staniemy się jeszcze bardziej konkurencyjni na rynku. Rozwój technologiczny oznacza bowiem wzrost naszej wydajności. Korzystanie z dwóch akceleratorów o różnej energii pozwoli nam na ponad dwukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych firmy - komentuje Grzegorz Malczyk, wiceprezes zarządu Radpol.

Czytaj więcej: Rury 75 Inwestycje 718

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska