Radpol będzie miał nową linię technologiczną

Radpol uruchomi wkrótce innowacyjną linię technologiczną do produkcji wyrobów termokurczliwych. Spółka zawarła właśnie umowę na dofinansowanie tego projektu.

Radpol otrzyma unijne dofinansowanie w kwocie 5 mln zł, co stanowi niemal 50 proc. przewidywanych wydatków. Całkowite nakłady na realizację projektu wynoszą bowiem 12, 32 mln zł.

Na co dokładnie pójdą pieniądze?

Spółka wzbogaci się o trzy nowoczesne linie technologiczne do rozdmuchu ciągłego, w tym dwie linie na podczerwień i rolki podgrzewające oraz jedną linię wykorzystującą glikol jako medium grzewcze.

Ponadto zakupione zostaną dwie linie do wytłaczania wyrobów termokurczliwych, wytłaczarki do nakładania kleju oraz wytłaczarki do nakładania paska z dodatkowym kolorem lub dodatkowym barwnikiem.

To nie koniec inwestycji. Kolejne pozycje na liście zakupów zajmują: młynek do nieusieciowanego granulatu, kruszarki do wyrobów usieciowanych, wtryskarki, formy do kapturków, stanowiska do rozdmuchiwania kapturków, a także stanowiska do klejenia i obcinania kapturków.

Przedmiotem inwestycji będą również dwie drukarki do rur, stanowiska do zapłaszczania oraz prostowania rur, systemy regałów wysokiego składowania i oprogramowania magazynowego systemu kodowania oraz dwie drukarki etykiet.

Radpol wyposaży ponadto laboratorium firmowe m.in. w lepkościomierz Brookfielda, twardościomierz Shore w skali A i D, różnicowy kalorymetr skaningowy DSC, mieszalnik laboratoryjny do tworzyw (laboratoryjne wytłaczarki dwuślimakowe) oraz komory badań cieplnych o pojemności 100 litrów.

Koniec realizacji projektu przewidziano na pierwszą połowę przyszłego roku.

Radpol, to firma z ponad 30 letnią tradycją. Jej siedziba mieści się w Człuchowie pod Bydgoszczą. Spółka zatrudnia 236 osób.

Obecnie jest liderem na rynku wyrobów termokurczliwych. Jej udziały w krajowym rynku wyrobów termokurczliwych szacuje się na 50-70 proc.

Specjalizuje się w produkcji wyrobów z uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych, unikalnych mieszanek materiałowych przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego. Dzięki technologii sieciowania elektronowego wyroby wykonywane z polietylenu posiadają "pamięć kształtu".

"Pamięć kształtu", to jedna z najciekawszych cech termokurczu. Może on być odkształcany w dowolny sposób, co często jest wykorzystywane w przemyśle. Po podgrzaniu taki element powraca samoczynnie do pierwotnego kształtu. Najczęściej korzysta się z tej cechy podczas odtwarzania izolacji.

W takim przypadku, usieciowaną, rozdmuchaną i pokrytą klejem izolację zakłada się na miejsce izolowane i podgrzewa. Izolacja z termokurczu szczelnie zaciska się wokół izolowanego miejsca. Jest to najbardziej efektywna metoda tworzenia i odbudowy izolacji z punktu widzenia kosztu i czasu montażu oraz trwałości funkcjonowania.

Produkty z usieciowanego polietylenu - jako doskonałe izolatory - są szeroko wykorzystywane w energetyce, elektronice, AGD, telekomunikacji, branży motoryzacyjnej oraz, w coraz większym zakresie, w ciepłownictwie i gazownictwie.

Radpol, jako jedyny w Polsce, osiada akcelerator elektronowy wykorzystywany na skalę przemysłową o energii 2 MeV służący do sieciowania radiacyjnego polietylenów.


brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska