Radpol udoskonalił technologię produkcji rur termokurczliwych

Firma Radpol będąca liderem polskiego rynku wyrobów termokurczliwych zrealizowała projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji polegający na udoskonaleniu technologii wykorzystywanej przy produkcji rur termokurczliwych. Dzięki temu spółka chce zwiększyć swoje udziały w wyborach dla energetyki i ciepłownictwa. Oprócz zrealizowania tego projektu Radpol zakończył też wdrażanie nowych typów mieszanek do produkcji masowej.

W ramach badań opracowano nowe typy materiałów przeznaczonych do wyrobu rur cienkościennych znacznie podnoszących jakość oferowanych produktów. Nowe materiały znajdą szczególne zastosowanie w branży samochodowej oraz przy produkcji sprzętu AGD. Pozwolą tym samym spółce na zwiększenie produkcji i wzrost udziałów rynkowych, które już i tak są najwyższe jeśli chodzi o krajowy rynek.

Opracowane materiały charakteryzują się właściwościami polegającymi na dużo większej elastyczności, szybszym czasie obkurczania oraz wyższej odporności na temperaturę.

- Naszym priorytetem są inwestycje w nowe technologie mające na celu rozszerzenia asortymentu spółki, a tym samym naszej konkurencyjności na rynku polskim i zagranicznym - ocenia mówi Andrzej Sielski, prezes zarządu Radpol S. A. - Dążymy przede wszystkim do zwiększenia udziałów w wyborach dla energetyki i ciepłownictwa, gdyż segmenty te mają duży potencjał wzrostu w branży, w której działa Radpol. Oznacza to, że trzeba stawiać na innowacyjne produkty i nowoczesne technologie. Tylko one bowiem dają szansę na rozwój i utrzymanie pozycji lidera na rynku.

Równolegle do prowadzonego projektu Radpol zakończył wdrażanie nowych typów mieszanek do produkcji masowej. Znajdują się już one w nowej ofercie produktowej firmy. W ramach sfinalizowanego projektu spółka opracowała własną recepturę na materiały dla energetyki średnich napięć do 20kV, co pozwoli na dalsze poszerzanie asortymentu wyrobów dla energetyki średnich napięć.

W ramach rozwoju technologicznego Radpol rozpoczął także inwestycje mające na celu dalsze zwiększenie mocy produkcyjnych. Spółka uruchomiła nowe linie oraz nowoczesny układ chłodzenia wody. Ich koszt to odpowiednio 2,41 mln zł i 0,33 mln zł.

Projekt uruchomienia nowej linii produkcyjnej do wytłaczania rur cienkościennych o dużych średnicach, którego wartość wyniosła 2 mln zł, został w 50 proc. sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nowoczesna linia pozwala kontrolować cały proces produkcji, co korzystnie wpływa na jakość wyrobów spółki.

W pierwszym półroczu 2007 r. Radpol zwiększył zysk netto o 95 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2006 r. Spółka osiągnęła też przychody na poziomie 17,14 mln zł, co oznacza wzrost o 36,44 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Czytaj więcej: Rury 75

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska