Raport Plastech.pl na temat polskiego rynku opakowań


Oczywiście, jak każdy rynek opakowań, tak i polski składa się z wytwórców produkujących opakowania w oparciu o tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, drewno, metal oraz tekstylia. Ze względu na stosowany materiał dominuje produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (31,5 proc.). Na kolejnych pozycjach plasuje się papier i tektura (30 proc.), metal (16,5 proc.), szkło (15 proc.), drewno (5 proc.) oraz tekstylia (2 proc.).

Sektor opakowań z papieru i tektury
opakowanie z kartonuW tej chwili wielkość tego sektora (produkcja + import – eksport), oceniana jest na ok. 1,2 mld euro. W Polsce wytwarza się ok. 2,2 mln ton opakowań z papieru i tektury. W tej liczbie znajdziemy wszelkiego typu worki, torebki oraz pudełka z papieru i falistej tektury. Udział importu w tym sektorze dochodzi do 20 proc.

Największymi wytwórcami opakowań z papieru i tektury działającymi w naszym kraju są: Eurobox Polska Sp. z o.o., Frantschach Świecie S.A., Kappa Expac Sp. z o.o., Polpak-Karton Sp. z o.o., Amcor Polska Sp. z o.o., DS Smith Packaging S.A., Intercell S.A., Mondi Packaging Sp. z o.o., Hammer Sp. z o.o.

Sektor opakowań szklanych
Opakowania szklaneNa tym polu od lat notujemy stopniowy, ale wyraźny wzrost produkcji.
I tak jeśli chodzi o butelki i inne pojemniki z przezroczystego szkła, to wytwarza się ich w tej chwili niewiele mniej niż 2 mld sztuk rocznie. Wprawdzie w latach 2001 - 2002 zaobserwowano w tym sektorze gwałtowne załamanie do poziomu 1,2 - 1,4 mld sztuk, to jednak kolejne lata przyniosły odbudowę produkcji.

Co ciekawe w naszym kraju wytwarza się blisko dwa razy więcej opakowań szklanych z przezroczystego szkła, niż z kolorowego. Rocznie takich właśnie butelek i pojemników produkowanych jest ok. 1,7 mln sztuk wobec 900 milionów sztuk z kolorowego szkła.

Wartość rocznej sprzedaży w sektorze opakowań szklanych, to ok. 2,5 mld zł. (ok. 620 mln euro). Po raz pierwszy suma 2 mld zł została przekroczona pięć lat temu. Wielkość sektora szacowana jest na 334 mln euro. Udział importu to 25 proc.