Raport Plastech.pl na temat polskiego rynku opakowań


Podsumowanie
Na podstawie wykorzystanych w tekście informacji własnych, oraz informacji Głównego Urzędu Statystycznego, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Eurostat, Reuters można stwierdzić, że rynek opakowań wytwarza niecałe 2 proc. polskiego PKB. Szybszy rozwój tego rynku jest ściśle zależny od trendów, które w przyszłości będą towarzyszyły całej polskiej gospodarce. Ponieważ perspektywy są optymistyczne, to należy przypuszczać, że pozytywne zmiany nie ominą również branży opakowań.

Ważną rzeczą, która wpłynie na jej rozwój będzie wzrost konsumpcji społeczeństwa. Szacuje się, że jeśli podniesie się ona o 1 punkt procentowy, wówczas cała branża zanotuje wzrost o 2 punkty procentowe.

Generalne przewidywania odnoszące się do naszej gospodarki pozwalają sądzić, że niebawem polski rynek opakowań będzie mógł się pochwalić rocznym wzrostem na poziomie 10 proc.

Polska Izba Opakowań jest zdania, że rynek będzie rósł w tempie 5-10 proc. rocznie aż do 2010 r., a jego wartość osiągnie nawet 7 mld zł.

Największy wzrost produkcji czeka sektor opakowań z papieru. Rocznie może to być nawet 12 - 14 proc. W 2010 r. poziom konsumpcji papierowych opakowań ma być w Polsce porównywalny z poziomem notowanych w Europie Zachodniej. Pomimo konkurencji ze strony opakowań z tworzyw sztucznych nie należy się spodziewać również spadku zapotrzebowania na opakowania szklane. Szczególnie będzie to dotyczyć wszelkiego typu butelek.