Raport Plastech.pl na temat polskiego rynku opakowań

Raport Plastech.pl na temat…
Polski rynek opakowań czekają w przyszłości tłuste lata. Wszelkie przewidywania mówią, że w ciągu dekady może on niemal podwoić swoją wartość. Serwis Plastech.pl publikuje specjalny raport na temat krajowego rynku opakowań.

Polski rynek opakowań jest obecnie wart ok. 15,3 mld zł, czyli ok. 3,8 mld euro. Jego wartość jednak stale rośnie. W porównaniu z szacunkami przeprowadzonymi trzy lata temu podniosła się o ponad 17 proc. Natomiast jeszcze w 2000 r. była oceniana na 9,6 mld zł (2,4 mld euro).

Rocznie w Polsce wytwarzanych jest ok. 3,9 mln ton opakowań. Pod tym względem produkcja rośnie o ok. 9 proc. rocznie. Polski sektor opakowań generuje ok. 2 proc. Produktu Krajowego Brutto. Taki wynik stawia nas jednak w ogonie krajów zamożnych. Średnio bowiem sektor opakowań w tego typu państwach wytwarza niemal 2,5 proc. PKB. Z kolei udział sektora opakowań w sprzedaży całego przemysłu przetwórczego wyniósł 2,58 proc.

Średnie, roczne zużycie opakowań w Polsce nie przekracza 100 kg na osobę. W porównaniu z państwami Europy Zachodniej jest to wskaźnik o wiele niższy. Tam, przeciętnie w ciągu roku, zużywanych jest ok. 180 – 190 kg opakowań na głowę.

W Polsce, zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny, w branży opakowaniowej działa ponad 9 tys. producentów. Blisko 1,2 tys. z grona tych wytwórców, to podmioty prawne, czyli przedsiębiorstwa. Natomiast 8,4 tys. to osoby fizyczne.

Najwięcej podmiotów prawnych zarejestrowanych jest w sektorze opakowań z tworzyw sztucznych (485), opakowań z papieru i tektury (377) oraz opakowań z drewna (242). Z kolei jeśli chodzi o osoby fizyczne, to dominują w sektorze opakowań z drewna (3607), opakowań z tworzyw sztucznych (2466) oraz opakowań z papieru i tektury (1503).

Poziom, poszczególnych przedsiębiorstw i ich zdolności produkcyjne są zróżnicowane. Jednak najwięksi producenci na tym rynku, często wspierani przez kapitał zagraniczny, mają wystarczająco duże zdolności finansowe, do tego by posiadać sprzęt najwyższej jakości i najnowsze linie technologiczne.

Ponadto niskie koszty produkcji gwarantowane przez nowoczesną technologię i możliwość zawierania długookresowych kontraktów przez najważniejszych graczy na rynku, przyczyniają się do jego konsolidacji. Jeszcze trzy lata temu działało na rkrajowym ynku opakowań ponad 10 tys. wytwórców. Od tego czasu ubyło ich blisko tysiąc. Na początku ub. roku zarejestrowanych było ok. 9,6 tys. przedsiębiorstw.