Raport Plastech.pl na temat polskiego rynku opakowań


Produkowanych jest ponad 30 tys. ton puszek do przechowywania jedzenia i napojów oraz ok. 10 tys. tonów puszek wykorzystywanych w innych celach niż gromadzenie żywności i napojów.

Do najważniejszych firm w tym obszarze należy zaliczyć: Asko Vogel & Noot Sp. z o.o., Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o., Carnaud Metalbox Polska Sp. z o.o., Continental Can Polska Sp. z o.o., Fabrykę Opakowań Blaszanych Sp. z o.o., Grupę Can-Pack S.A., Polmetal Fabrykę Wyrobów Blaszanych S.A., Pakmet - Zakład Opakowań Blaszanych s.c.

Sektor opakowań z drewna
To szybko rozwijający się sektor. Ogromna część produkcji jest kierowana na eksport. Roczna wartość sprzedaży to niemal 800 mln zł (190 mln euro). Wielkość rynku (produkcja + import – eksport), jest szacowana na ponad 80 mln euro.

Najważniejsze firmy na rynku to: Palettenwerk Sp. z o.o., Palko Sp. z o.o., PalPol Sp. z o.o., PPH Tor-Pal Sp. z o.o., Prymas Cargo s.c., Raven Sp. z o.o., Rotom Polska Sp. z o.o.

Sektor opakowań tekstylnych
Jest niewielki. Produkuje się w nim różnego typu worki i torebki. Roczna produkcja sięga ok. 6,5 tys. ton i jest mniejsza niż siedem lat temu. Wtedy sięgała ok. 7 tys. ton.

Eksport opakowań
Od 1999 r. udział eksportu na rynku opakowań stale rośnie. W tej chwili blisko 40 proc. wszystkich towarów sprzedawanych jest zagranicę. W 2000 r. wartość eksportu wyniosła 562 mln euro. Rok później było to już 681 mln euro. Ostatnim rokiem, w którym nie osiągnięto 1 mld euro był 2004. Wtedy eksport wyniósł 990 mln euro. Obecnie jest to już ponad 1,2 mld euro.

Najwięcej eksportujemy opakowań z tworzyw sztucznych (33,5 proc. całego eksportu), opakowań z metalu (22 proc.), opakowań z drewna (19,3 proc), opakowań z papieru i tektury (18,2 proc.), opakowań ze szkła (6,8 proc.).

Naszymi największymi odbiorcami są:
  • Niemcy, Czechy, Rosja, Litwa dla opakowań z tworzyw sztucznych,
  • Niemcy, Włochy, Holandia dla opakowań z drewna,
  • Niemcy, Rosja, Austria, Węgry, Ukraina dla opakowań z metalu,
  • Rosja, Niemcy, Litwa, Szwecja dla opakowań z papieru i tektury
  • Rosja i Niemcy dla opakowań ze szkła.

Import opakowań
Od 1999 r. poziom importu opakowań do Polski wzrósł aż o 84 proc. i obecnie stanowi jedną czwartą całego rynku opakowań.