Raport o poziomie informatyzacji przedsiębiorstw w Polsce

Raport o poziomie informatyzacji…
Serwis decyzje-IT.pl prezentuje raport o poziomie informatyzacji przedsiębiorstw w Polsce.

W jakim wymiarze wykorzystywane są w przedsiębiorstwach w Polsce systemy informatyczne wspomagające zarządzanie? Odpowiedzi na to pytanie udzieli opublikowany przez serwis decyzje-IT.pl raport „Poziom informatyzacji przedsiębiorstw w Polsce, część I”.

Opublikowany raport to pierwsza część z cyklu materiałów serwisu decyzje-IT.pl, w ramach których prezentowany jest poziom informatyzacji przedsiębiorstw w Polsce z wykorzystaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.

Badaniu poddano liczne przedsiębiorstwa, które zadeklarowały posiadanie systemu informatycznego klasy ERP. Przyjęto założenie, że systemy tej właśnie klasy stanowią podstawę skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Co znajdziemy w raporcie? Przede wszystkim rezultaty przeprowadzonych badań (w tym m.in. wykorzystywane klasy systemów, udział branż w poszczególnych klasach systemów czy wykorzystywane klasy systemów w przedsiębiorstwach według zatrudnienia). Wyniki poddane zostały analizom, zaś do raportu załączono obszerne komentarze specjalistów.

„Poziom informatyzacji przedsiębiorstw w Polsce, część I” to odpowiedź na pytania użytkowników serwisu decyzje-IT.pl, którzy zastanawiają się nad kierunkiem dalszego informatyzowania procesów biznesowych w swoich organizacjach, a którzy wykorzystują już systemy ERP. Innymi słowy, to próba odpowiedzi na pytanie: „ERP i co dalej?”

Dzięki raportowi „Poziom informatyzacji przedsiębiorstw w Polsce, część I” użytkownicy mogą nie tylko zapoznać się z obecnym stanem informatyzacji, ale również zdobyć inspiracje do dalszego inwestowania w systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, a docelowo do usprawniania swoich organizacji.

Raport jest już dostępny bezpłatnie na na stronach serwisu decyzje-IT.pl

Czytaj więcej: Oprogramowanie 288