Recykling Rejs na półmetku

Recykling Rejs na półmetku… Trwa proekologiczna akcja „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”, którą Fundacja PlasticsEurope Polska organizuje wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim.

„Recykling Rejs” to inicjatywa proekologiczna, która ma zwrócić uwagę na wartość odpadów z tworzyw sztucznych i korzyści jakie przynosi ich właściwe zagospodarowanie. Podczas 500 km samotnego kajakowego spływu Odrą, Dominik Dobrowolski - wrocławski ekolog i podróżnik, spotyka się z lokalnymi mieszkańcami namawiając ich do wspólnej troski o czystość rzeki. Połowa trasy jego recyklingowego rejsu została już pokonana.

Dobrowolski przekonywał, że wszystkie plastikowe odpady, nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, mogą być powtórnie wykorzystane z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane.

To jedyny bowiem surowiec, który nie tylko można powtórnie przerobić poprzez recykling na nowe wyroby. Można z niego także odzyskać zmagazynowaną w nim energię, wykorzystując go do produkcji paliw alternatywnych, zastępujących tradycyjne paliwa energetyczne. Energia odzyskana z przetworzenia jednej torby z tworzyw sztucznych pozwala np. przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką. Odpady z tworzyw służyć mogą w procesach przemysłowych jako substytut koksu i ropy naftowej, np. jako czynnik redukcyjny przy wytopie stali.

Dominik Dobrowolski


Jednocześnie należy pamiętać, że nie wolno spalać tworzywowych odpadów ani na otwartej przestrzeni, ani w piecach, kominkach czy przydomowych kotłowniach. W takich warunkach spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (80-400 st. C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego powstają szkodliwe dla zdrowia substancje. Można to robic wyłącznie w ściśle kontrolowanych i monitorowanych instalacjach przemysłowych, gdzie temperatura przekracza 1000 st. C, a jedynymi produktami spalania są dwutlenek węgla i woda.

- Zgodnie z informacją Centrum Informacji o Środowisku, czystość wody w rzekach Polsce poprawia się z roku na rok ze względu na uruchamianie kolejnych oczyszczalni ścieków. Natomiast coraz bardziej widoczne stają się środowisku wodnym liczne śmieci, co ma przyczyny między innymi w niewłaściwych zachowaniach konsumenckich czy w zwykłym braku kultury - mówi Anna Kozera- Szałkowska, Menadżer ds. Komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska. - Poprzez wydarzenia takie jak Recykling Rejs chcemy budować świadomość ekologiczną Polaków oraz wykształcić w nich odpowiedzialne i przyjazne środowisku postawy i zachowania. Mamy nadzieję, że akcja ta stanie się wydarzeniem cyklicznym.

Warto jeszcze wiedzieć, że z całkowitej ilości ropy naftowej i gazu blisko 85 proc. jest bezpośrednio spalane, bądź jako paliwo, do pojazdów bądź do produkcji energii lub ciepła. Tylko 4 proc. światowej produkcji ropy naftowej używane jest do produkcji tworzyw sztucznych, a korzystamy z tej ilości wielokrotnie – najpierw w wyrobie z tworzywa, potem właściwie zagospodarowując odpad. Dlatego właściwe zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest tak ważne dla racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i zrównoważonej gospodarki.

Czytaj więcej:
Ekologia 402