Recyklingowy "Okrągły Stół"

Recyklingowy "Okrągły Stół"…

Podczas Środkowoeuropejskiej Konferencji Tworzyw Sztucznych w Budapeszcie, miało miejsce również spotkanie w ramach "CEE Recycling Round Table" - dla recyklerów tworzyw sztucznych z Europy Środkowej. Wiodący recyklerzy z regionu od wielu miesięcy dyskutują nad przyszłością branży, omawiając zmieniające się otoczenia biznesowe, na które szczególny wpływ mają działania Komisji Europejskiej.

Inicjatorami forum recyklerów byli Laszlo Budy - założyciel myCEPPI, agencji konsultingowej zajmującej się badaniami rynku tworzyw oraz Krzysztof Nowosielski - dyrektor handlowy przedsiębiorstwa ML Polyolefins. Jak zgodnie przyznają, środkowoeuropejski rynek recyklingu funkcjonuje w całkowicie odmiennych uwarunkowaniach niż zachodni. To właśnie specyfika rynku sprawiła, że postanowili zebrać reprezentantów poszczególnych państw naszego regionu, aby wspólnie dyskutować na temat wyzwań, jakie niesie nowa europejska legislacja.

- Od dłuższego czasu dyskutowaliśmy z Laszlo w jaki sposób możemy skonsolidować naszą branżę oraz stworzyć pewną platformę do wymiany doświadczeń - powiedział Krzysztof Nowosielski. - Rozmawiamy ze sobą telefonicznie, organizujemy telekonferencje, a przy okazji Środkowoeuropejskiej Konferencji Tworzyw Sztucznych w Budapeszcie udało się również spotkać z niektórymi osobiście i porozmawiać o najbardziej palących kwestiach. Region CEE jest kilkukrotnie mniejszy od runku zachodniego, a do tego o wiele uboższy jeśli chodzi o kapitał, jaki możemy wydać na rozwój. Jesteśmy także w niekorzystnym położeniu, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, a co za tym idzie dostęp do surowców. Nasze doświadczenia, jeśli chodzi o państwa będące w przeszłości po wschodniej stronie żelaznej kurtyny, są zatem bardzo podobne.

- Naszym głównym celem jest opracowanie standardowych środkowoeuropejskich norm dotyczących odpadów i regranulatów, które ułatwią zarówno produkcję, jak i sprzedaż regranulatów. Jest jasne, że w niedalekiej przyszłości przemysł będzie potrzebował dużych ilości regranulatów o jednolitej jakości, zarówno pod względem wskaźnika płynięcia jak i koloru oraz innych parametrów fizycznych. Nie wystarczy już produkować z tego, co przypadkowo zbieramy. Potrzebujemy planowania produkcji i stałych dostaw surowców, czyli odpadów. Nasz okrągły stół to forum, na którym przygotowujemy propozycje i potrzeby branży i przekazujemy je krajowym decydentom i przedstawicielom w UE. Przepisy dotyczące obowiązkowej zawartości recyklingu wejdą w życie bardzo szybko, nie mamy więc zbyt wiele czasu - podsumował spotkanie Laszlo Budy.

Jak zaznaczają inicjatorzy, spotkania mają charakter nieformalny, stanowiąc forum wymiany opinii. W ramach burzy mózgów i wymiany doświadczeń z różnych krajów, uczestnicy znajdują rozwiązania podobnych problemów. Nieformalny charakter pomaga również podtrzymać realne działania, gdyż wymusza uczestnictwo na tych przedsiębiorstwach, które są realnie zainteresowane współpracą.

dsc05642myceppi