Redukcja zużycia jednorazówek zatwierdzona

Redukcja zużycia jednorazówek zatwierdzona
Zgodnie z projektem przepisów przyjętym w środę przez Parlament Europejski kraje UE będą musiały do 2019 roku zredukować zużycie tzw. lekkich toreb z tworzyw sztucznych o 80 proc. W tym celu będą mogły być wykorzystywane takie środki, jak podatki, opłaty, zakazy oraz ograniczenia sprzedaży.

Sprawozdanie Margarete Auken (frakcja Zieloni / Wolne Przymierze Europejskie) w tej sprawie zostało przyjęte 539 głosami za, przy 51 glosach przeciw i 72 wstrzymujących się od głosu. Parlament Europejski przegłosował projekt przepisów w pierwszym czytaniu. W ten sposób praca wykonana podczas obecnej kadencji będzie mogła zostać przekazana nowemu parlamentowi, który będzie mógł wykorzystać przyjęty projekt jako podstawę do negocjacji z państwami członkowskimi.

- Dzisiejsze głosowanie znacząco wzmacnia projekt przepisów unijnych skierowanych na zredukowanie niepotrzebnego użycia plastikowych toreb, wprowadzając obowiązkowe europejskie cele redukcji i warunek, aby plastikowe torebki nie były za darmo - powiedziała Margarete Auken. - Jak pokazały państwa, które już pracują nad tym ograniczeniem, nie jest to trudne zadanie, przy zastosowaniu spójnej polityki. Szybkie wycofanie plastikowych toreb, jest rozwiązaniem problemu ogromnej ilości plastikowych odpadów, zanieczyszczających środowisko naturalne.

Lekkie torby na zakupy z tworzyw sztucznych o grubości mniejszej niż 50 mikronów rzadko są używane powtórnie, co sprawia, że kończą jako odpady, przyczyniając się do zanieczyszczenia środowiska. Kraje członkowskie musiałyby zredukować zużycie tego typu toreb o co najmniej 50 proc. do 2017 roku oraz o 80 proc. w ciągu kolejnych dwóch lat. Cel ten osiągnąć mogą nakładając podatki i dodatkowe opłaty, zakazy oraz ograniczenia sprzedaży, które sprawią, że sklepy nie będą rozdawać plastikowych toreb za darmo. Wyjątkiem mają być opakowania służące do pakowania żywności sprzedawanej luzem, takiej jak mięso, ryby, czy nabiał.

Natomiast do 2019 roku torebki z tworzyw sztucznych służące do pakowania owoców, warzyw oraz wyrobów cukierniczych powinny zostać zastąpione przez opakowania z surowców wtórnych, biodegradowalnych oraz nadających się do kompostowania. Wymogi dotyczące tych opakowań powinny zostać zmienione, uważają posłowie.

W 2010 roku każdy obywatel UE zużył około 198 plastikowych toreb, z czego około 90 proc. stanowiły torby o grubości nieprzekraczającej 50 mikronów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska. Z danych Komisji Europejskiej w 2010 roku na śmietniku wylądowało ponad 8 mld plastikowych toreb.