Reforma instytutów badawczych

Kto trafi do Narodowego Instytutu Technologicznego?

Artykuł 49 projektu ustawy określa listę instytutów badawczych, które z dniem 1 stycznia 2018 r. zostaną włączone do NIT z mocy ustawy. Lista ta obejmuje instytuty badawcze nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki, gdyż ocenia się, że przynajmniej w początkowym okresie działalności NIT te właśnie instytuty ze względu na zakres prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych będą posiadały największy potencjał do realizacji celów NIT. Nie wyklucza to natomiast późniejszego włączania do NIT innych instytutów badawczych.

Lista instytutów badawczych, które zostana włączone do NIT:

1. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Cenaro” w Łodzi;
2. COBRO – Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie;
3. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi;
4. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie;
5. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie;
6. Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie;
7. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu;
8. Instytut Elektrotechniki w Warszawie;
9. Instytut Farmaceutyczny w Warszawie;
10. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu;
11. Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu;
12. Instytut Lotnictwa w Warszawie;
13. Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;
14. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie;
15. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach;
16. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach;
17. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach;
18. Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach;
19. Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu;
20. Instytut Odlewnictwa w Krakowie;
21. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu;
22. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie;
23. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi;
24. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach;
25. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu;
26. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu;
27. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytut Badawczego w Radomiu;
28. Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie;
29. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie;
30. Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie;
31. Instytut Włókiennictwa w Łodzi;
32. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie;
33. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie;
34. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu;
35. Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie.

Z dniem wejścia w życie ustawy wymienione wyżej instytuty badawcze stracą osobowość prawną a NIT przejmie ich pracowników, mienie oraz należności i zobowiązania.

Jacek Leszczyńskija ja
*.17.85.29

Wysłany: 2017-04-21 14:31:24

Wiem jedno, na czele Instytutu Elektrotechniki jest już drugą kadencję dyrektor, którego znajomość języków obcych jest mierna, jego dorobek naukowy według obecnych kryteriów nie pozwoliłby mu na uzyskanie stopnia dr hab. (Index H - 5 Scopus) , a utrzymuje Instytut z wynajmu, likwidacji i wyprzedaży majątku.

JL JL
*.8.140.229

Wysłany: 2017-04-21 14:53:07

Opisywany przez Pana (Panią) casus nie jest jedyny. To prawda, że w kilku przypadkach takie sytuacje mają miejsce. Dowodzi to słabości również obecnego systemu, szczególnie w instytutach podległych Ministerstwu Rozwoju (dawniej Gospodarki), jednakowoż proponowane zmiany mogą budzić niepokój z powodu zagrożenia ręcznym sterowaniem jednostkami i, mimo wszystko, obniżenia wymagań formalnych. Jeśli, jak zostało powiedziane, znajomość języków jest często niewystarczająca (mimo ustawowych wymagań), to jak będzie wyglądało to za chwilę, jeśli ta znajomość nie jest już wymagana?

SL SL
*.40.27.112

Wysłany: 2017-04-28 21:49:49

Nie jestem za tą ustawą, ale pisząc wypadałoby zapoznać się z szczegółami w niej zawartymi. Nie wymaganie znajomości języka obcego nie do końca jest prawdą, wymogiem objęcia stanowiska jest posiadanie przynajmniej tytułu dr , a niestety jednym z wymogów ( przynajmniej obecnie ) jest egzamin z znajomości języka obcego. Jaka jest potem praktyczna znajomość języka to inna sprawa, ale nawet konkursy które się do tej pory odbywały podchodziły do tej kwestii różnie. I tak mamy wiele osób na stanowiskach które nie potrafią przeprowadzić rozmowy w obcym języku ( niekiedy i ojczysty daje wiele do życzenia )

xxx xxx
*.238.47.106

Wysłany: 2017-05-22 14:37:32

ale komuna

Piecia
Piecia

Wysłany: 2017-05-23 20:33:52

Indeks Hirsha o niczym nie świadczy.  To prawda, że ilość publikacji jest najważniejsza i wliczana do dorobku naukowego, co jest podstawą do habilitacji (im więcej tym lepiej). Jednakże są nauczyciele akademiccy na uczelni mający znikomą ilość publikacji i posiadają tytuł profesora. Są to osoby które zdobyli swoje tytuły przed "bum publikacyjnym" jaki jest teraz obserwowany. Kiedyś nie musieli tyle publikować bo  Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego nie wymagało tak bogatego dorobku naukowego w postaci publikacji aby starać się o tytuł hab. lub prof. Niektóre profesje na uczelni także nie mają aż takiego pola do popisu -przykładem są profesury z zakresu architektury, budownictwa. O czym mieliby pisać? Tam bardziej liczą się wykonane projekty. Na koniec to chciałbym wyrazić opinię nt. tego co się dzieje w naukowym świecie. Otóż jest na uczelniach powiedzenie, że "papier przyjmie wszystko". Piszę się o wszystkim i o niczym, a niektóre publikacje mają naprawdę niski poziom. Piszę się po to aby tylko podwyższać indeks Hirsha. Także indeks H nie jest wymiernikiem, dzięki której można oceniać kogoś na kandydata na stanowisko dyrektora jakiejś instytucji.

Adam Adam
*.182.255.26

Wysłany: 2017-05-29 20:14:45

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297460/katalog/12427967#12427967