Drukuj

Reforma instytutów badawczych

Kto trafi do Narodowego Instytutu Technologicznego?

Artykuł 49 projektu ustawy określa listę instytutów badawczych, które z dniem 1 stycznia 2018 r. zostaną włączone do NIT z mocy ustawy. Lista ta obejmuje instytuty badawcze nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki, gdyż ocenia się, że przynajmniej w początkowym okresie działalności NIT te właśnie instytuty ze względu na zakres prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych będą posiadały największy potencjał do realizacji celów NIT. Nie wyklucza to natomiast późniejszego włączania do NIT innych instytutów badawczych.

Lista instytutów badawczych, które zostana włączone do NIT:

1. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Cenaro” w Łodzi;
2. COBRO – Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie;
3. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi;
4. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie;
5. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie;
6. Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie;
7. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu;
8. Instytut Elektrotechniki w Warszawie;
9. Instytut Farmaceutyczny w Warszawie;
10. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu;
11. Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu;
12. Instytut Lotnictwa w Warszawie;
13. Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;
14. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie;
15. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach;
16. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach;
17. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach;
18. Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach;
19. Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu;
20. Instytut Odlewnictwa w Krakowie;
21. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu;
22. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie;
23. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi;
24. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach;
25. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu;
26. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu;
27. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytut Badawczego w Radomiu;
28. Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie;
29. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie;
30. Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie;
31. Instytut Włókiennictwa w Łodzi;
32. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie;
33. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie;
34. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu;
35. Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie.

Z dniem wejścia w życie ustawy wymienione wyżej instytuty badawcze stracą osobowość prawną a NIT przejmie ich pracowników, mienie oraz należności i zobowiązania.

Jacek Leszczyńskija ja
*.17.85.29

Wysłany: 2017-04-21 14:31:24

Wiem jedno, na czele Instytutu Elektrotechniki jest już drugą kadencję dyrektor, którego znajomość języków obcych jest mierna, jego dorobek naukowy według obecnych kryteriów nie pozwoliłby mu na uzyskanie stopnia dr hab. (Index H - 5 Scopus) , a utrzymuje Instytut z wynajmu, likwidacji i wyprzedaży majątku.

JL JL
*.8.140.229

Wysłany: 2017-04-21 14:53:07

Opisywany przez Pana (Panią) casus nie jest jedyny. To prawda, że w kilku przypadkach takie sytuacje mają miejsce. Dowodzi to słabości również obecnego systemu, szczególnie w instytutach podległych Ministerstwu Rozwoju (dawniej Gospodarki), jednakowoż proponowane zmiany mogą budzić niepokój z powodu zagrożenia ręcznym sterowaniem jednostkami i, mimo wszystko, obniżenia wymagań formalnych. Jeśli, jak zostało powiedziane, znajomość języków jest często niewystarczająca (mimo ustawowych wymagań), to jak będzie wyglądało to za chwilę, jeśli ta znajomość nie jest już wymagana?