Rekarton podsumował w Sejmie swój pierwszy rok

Wczoraj w Sejmie podsumowano pierwszy rok działalności Programu Rekarton. Poinformowano, że przez dwanaście miesięcy funkcjonowania poddano recyklingowi 707,5 ton odpadów opakowaniowych.

Program Rekarton to przedsięwzięcie polskiego przemysłu mleczarskiego i sokowniczego wykorzystującego opakowania kartonowe do płynnej żywności. Jego celem jest wspieranie działań służących rozwojowi systemu zbierania i recyklingu odpadów pokonsumpcyjnych po kartonach do płynnej żywności. W spotkaniu wzięli udział posłowie i senatorowie, przedstawiciele zakładów Papierniczych Mondi Świecie oraz sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności.

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki działania Programu Rekarton w pierwszym roku jego funkcjonowania oraz plany na kolejne lata.

Dodatkowo dr Hanna Żakowska z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie wygłosiła wykład na temat roli kartonowych opakowań do płynnej żywności w przemyśle spożywczym, a Andrzej Błażejewicz, kierownik ds. Makulaturowni, Mondi Świecie zaprezentował jak w praktyce wygląda recykling zużytych kartonów do płynnej żywności w zakładach papierniczych tej spółki.

Na początku tego roku w Mondi miało bowiem miejsce uruchomienie recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności na 2008 r. W zakładach w Świeciu można poddawać rocznie recyklingowi 2-2,5 tys. ton zużytych opakowań po mleku i sokach.

W ciągu roku za sprawą Programu poddano recyklingowi 707,5 ton odpadów opakowaniowych po mleku i sokach. - Szybki wzrost masy zbieranych i poddawanych recyklingowi odpadów po kartonach do płynnej żywności daje nam pewność uzyskania zaplanowanego na ten rok tonażu, tj. około 3 tys. ton masy opakowań wprowadzonych do obrotu - przyznali wczoraj przedstawiciele Programu Rekarton. - Nasi partnerzy recyklingowi potwierdzają możliwość poddania recyklingowi takiej masy. Wzrost poziomów zbierania odpadów jest bowiem bezpośrednio powiązany z możliwościami zwiększania zdolności recyklingowych u naszych partnerów w Programie. Ważnym elementem budowy systemu jest wypracowanie i wdrożenie właściwych standardów zbiórki zużytych kartonów, tak aby spełniały one wymagania jakościowe recyklerów. Jest to jednak proces długotrwały i wymagający dużego wysiłku w zakresie kształtowania odpowiednich nawyków po stronie konsumenta.

Działalność operacyjna Programu jest finansowana z pobranych dopłat recyklingowych. Dopłaty pobierano od 34 uczestników, czyli firm pakujących mleko i soki w kartoniki. W pierwszym roku działania dostawcy materiału opakowaniowego dostarczyli 66 700 ton materiału opakowaniowego. Były to firmy Elopak, SIG Combibloc oraz Tetra Pak. Całość wpływów do końca czerwca 2008 r. wyniosła 301, 8 tys. zł.

Czytaj więcej: Opakowania 1108 Recykling 422