Rekarton wyrobił normę

Rekarton wyrobił normę
Uczestnicy Dobrowolnego Porozumienia Programu Rekarton podsumowali miniony rok swojej działalności. Sygnatariuszom porozumienia udało się wypełnić przyjęte założenia, choć skala działania Programu wciąż wydaje się niewystarczająca w odniesieniu do potrzeb całego polskiego rynku recyklingu opakowań kartonowych.

Działający już od czterech lat Program Rekarton to ciekawa i to nie tylko na polskim, ale i w ogóle europejskim rynku, inicjatywa ekologiczna. Ma ona na celu budowę systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do mleka i soków. Działanie programu opiera się na ścisłej, ale dobrowolnej współpracy firm zajmujących się produkcją mleka i soków pakowanych w kartony oraz samych dostawców kartonów. Tym samym Program Rekarton jest odpowiedzią przemysłu na sytuację związaną z do niedawna prawie zerowym poziomem recyklingu kartonowych opakowań do płynnej żywności w Polsce.

- Wszyscy liczący się producenci mleka i soków, którzy pakują swoje produkty w kartony do płynnej żywności uczestniczą w Dobrowolnym Porozumieniu, co jest jednym z naszych największych sukcesów. Uczestnicy Dobrowolnego Porozumienia nie tylko wspierają finansowo działania Programu Rekarton, ale także zobowiązali się do aktywnego promowania Programu w swoim bezpośrednim otoczeniu biznesowym – tłumaczy Jan Jasiński, stojący na czele inicjatywy.

Rekarton


W tej chwili Program Rekarton współpracuje z czterema firmami, które zajmują się recyklingiem zużytych kartonów do płynnej żywności. Są to głównie papiernie odzyskujące celulozę ze zużytych kartonów: Mondi Świecie, Packprofil, Fabryka Papieru i Tektury Beskidy oraz firma PMP Recykl.
W 2010 r. dzięki Programowi udało się zebrać 5468 ton odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Od początku istnienia Rekartonu jest to już ilość sięgająca 13,3 tys. ton. Przedstawiając to bardziej obrazowo, można napisać, że to ok. 665 tirów, które ustawione na drodze jeden za drugim zajęłyby odcinek o długości dochodzącej do dziewięciu kilometrów.

W Dobrowolnym Porozumieniu uczestników akcji określona została wielkość masy odpadów, które mają zostać poddane recyklingowi, wyrażona w procentach masy opakowań kartonowych dostarczonych na rynek w kolejnych latach.

I tak w 2008 r. było to 3,1 tys. ton; w 2009 r. 4,4 tys. ton; w minionym roku wspomniane już niecałe 5,5 tys. ton. Cel na bieżący rok to osiągnięcie pułapu 6,9 tys. ton. W przyszłych latach liczby mają wciąż rosnąć. Plany zakładają, że w 2012 r. uda się zebrać 8,1 tys. ton; w 2013 r. znowu więcej - 9,8 tys. ton; a w 2014 r. najwięcej, bo aż 12 tys.

Liczby wprawdzie pną się do góry, ale procentowo wciąż nie wyglądają najlepiej. Oto bowiem założony na miniony rok poziom recyklingu zużytych opakowań wyniósł ledwie 7,5 proc. Nie jest to oczywiście ilość rzucająca na kolana, choć wielu przyznaje, że Rekarton i tak robi swoje, ale aby podnieść ogólny krajowy pułap recyklingu potrzebne jest bardzo mocne rozszerzenie zbiórki poza sam Rekarton. - Mamy nadzieję, że już w tym roku wejdą w życie nowe regulacje prawne pozwalające na dalszy rozwój systemu zbierania i recyklingu kartonów do płynnej żywności, w które pakowane są przede wszystkim mleko i soki – przyznaje Jan Jasiński.

Na pewno jednak zwiększenie masy zużytych kartonów pozyskiwanych z rynku już spowodowało poszerzenie bazy przetwórczej, która zapewni Programowi Rekarton niezbędne moce przerobowe w kolejnych latach.

Warto wiedzieć, że opakowania kartonowe do mleka i soków posiadają wszystkie cechy, które powinny spełniać funkcjonalne i nowoczesne opakowania. Są one odporne na uszkodzenia i chronią znajdujące się w nich produkty przed światłem, tlenem i innymi czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na pogorszenie jakości produktu. Zostały zaprojektowane tak, aby w ich procesie wytwórczym, transporcie oraz napełnianiu wykorzystywać minimalną ilość materiałów i energii. Głównym składnikiem kartonów jest drewno. Stanowi ono ponad trzy czwarte wagi takiego opakowania. Sprawia to, że zużyte kartony do płynnej żywności łatwo można poddawać recyklingowi.