Reklama w internecie ma sens


Jeśli chodzi o ich dochody, to przeważają deklarujące ich brak. W tej grupie jest 36,2 proc. użytkowników. Są to m.in. uczniowie i studenci. Na drugim miejscu tego zestawienia są użytkownicy zarabiający średnio 1001 – 2000 zł. (17,5 proc.).


Pod względem płci nieznacznie dominują mężczyźni (51 proc.). Najwięcej internautów mieszka w województwie mazowieckim (21,6 proc.), śląskim (14,1 proc.) oraz wielkopolskim (9,6 proc.).

Udział internetu w rynku reklamowym
Poza zwiększeniem się wpływów netto, duże znaczenie dla branży ma utrzymujący się wysoki wzrost dynamiki nakładów na internet, który jest obecnie najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce.

Internet obok telewizji i kina był tym medium, które zanotowało w ub. roku dodatnią zmianę udziału w całości rynku reklamowego. W 2006 r. te trzy klasy mediów rozwijały się szybciej niż średnia rynku, która wyniosła 10,4 proc. Na koniec 2006 r. internet stanowił już wspomniane 3,9 proc. wydatków reklamowych na media w Polsce. W ciągu najbliższych trzech lat nakłady na reklamę online powinny się zrównać z wydatkami na reklamę radiową.


W 2006 r. do internetu pod względem dynamiki przychodów nie zbliżyło się żadne inne medium reklamowe. Drugie miejsce pod względem tempa wzrostu wydatków na reklamę zajęło kino, które osiągnęło wzrost na poziomie 21,2 proc. Na koniec 2006 r. wartość netto rynku reklamy w Polsce szacowano
na 5,56 mld złotych, co oznacza wzrost o 10,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ogłoszenia w internecie
Jako „ogłoszenie” określa się zazwyczaj krótki tekst zawierający informacje o ofercie sprzedaży lub kupna. Wraz z ogłoszeniem podaje się informacje umożliwiające kontakt z ogłoszeniodawcą. Tego typu oferty są najczęściej umieszczane w tzw. „kategorii ogłoszeniowej”.

Czytaj więcej: Reklama 41 Internet 41