Rekord zapisów na obligacje PCC Rokita

Rekord zapisów na obligacje… Na obligacje PCC Rokita serii EE złożono 1083 zleceń kupna, co jest rekordową ilością zapisów, patrząc na dotychczasową historię emisji spółki.

PCC Rokita znana jest jako pionier na rynku obligacji detalicznych, dedykowanych głównie inwestorom indywidualnym. Kolejna emisja spółki została uplasowana z dużą redukcją, sięgającą ponad 67%. W piątek, 23 marca br., emitent dokonał przydziału sześcioletnich obligacji, oprocentowanych w wysokości 5% rocznie. Oferującym był Dom Maklerski BDM S.A., a zapisy dodatkowo przyjmowały Dom Maklerski citi handlowy, Dom Maklerski mBank i Biuro Maklerskie Alior Banku.

- Rekordowa ilość zapisów to dla nas komplement od rynku. Zakończona właśnie emisja kolejny raz dała dowód zaufania dla PCC Rokita jako emitenta - powiedział Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita SA.

Działająca w branży chemicznej Grupa PCC Rokita dynamicznie się rozwija. W 2017 roku Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki z działalności dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych, jakimi są Chloropochodne i Poliuretany. Grupa wypracowała również wysoki zysk EBITDA na poziomie 266,4 mln zł i zysk netto w kwocie 182,4 mln zł. Porównując zysk netto roku 2017 do roku 2013, prezentowanego podczas debiutu giełdowego, zysk ten osiągnął ponad 300% wzrost w ciągu czterech lat notowań akcji.

- Kolejna udana emisja obligacji jest dla nas weryfikacją atrakcyjności spółki, jak i oferowanych przez nią walorów. To wciąż atrakcyjna alternatywa dla produktów bankowych - stwierdził Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita SA. - Mamy świadomość wysokiej wartości w utrzymywaniu dobrych relacji z naszymi inwestorami. Pozostajemy do Ich dyspozycji otwarci na komunikację zarówno w trakcie emisji, jak i przez cały rok.

Poszukując możliwości dalszego rozwoju, PCC Rokita od 2015 jest zaangażowana w Tajlandii. W 2017 roku jedna ze spółek należących do Grupy podpisała umowy ze spółkami koncernu Petronas mające na celu rozpoczęcie przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcyjnej w Malezji.

Wypłacona w 2017 roku dywidenda w wysokości 7,56 zł na jedną akcję ponownie uplasowała spółkę w czołówce polskich emitentów, oferujących najwyższe stopy dywidendy.

Na Catalyst notowanych jest obecnie jedenaście serii obligacji PCC Rokita, pochodzących z poprzednich emisji publicznych. W sumie Grupa wyemitowała dotąd obligacje o łącznej wartości blisko 370 mln zł, z czego wartość wykupionych obligacji to 110 mln zł.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.

Główne kategorie produktów spółki to poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers); alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej; produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

Akcje PCC Rokita od 2014 są notowane na GPW. Większościowym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu.

Źródło: PCC Rokita

Czytaj więcej:
Giełda 150

Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4