Rekordowe wyniki Orlenu

Rekordowe wyniki Orlenu
W 2015 roku PKN Orlen osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO wynoszący 8,7 mld zł. Sprzedaż produktów wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu 38,7 mln ton przy przerobie prawie 31 mln ton ropy. Jednocześnie przychody spadły o 17 proc., ze 106,8 mld zł do 88,3 mld zł. Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 1,65 zł na akcję.

Wynik operacyjny EBITDA LIFO koncernu PKN Orlen, przed uwzględnieniem wpływu odpisów wartości aktywów, wyniósł 8,7 mld zł i był wyższy o 3,5 mld zł od wyniku osiągniętego w roku poprzednim. Na wyniki istotny wpływ miało bardzo dobre otoczenie makroekonomiczne oraz rekordowa sprzedaż. W 2015 roku średnia cena ropy Brent wynosiła 52,4 dol./bbl i była o 47 proc. niższa niż rok wcześniej, złotówka osłabiła się względem dol. o prawie 20 proc., a marża downstream wzrosła o 2,4 dol./bbl do poziomu 13,8 dol./bbl.

Koncern konsekwentnie realizował projekty inwestycyjne we wszystkich obszarach działalności. W ramach rozwoju energetyki realizowano budowę bloku gazowo-parowego w Płocku o mocy blisko 600 MWe, a także prowadzono rozruch bloku we Włocławku o mocy 463 MWe, którego komercyjne uruchomienie planowane jest w połowie 2016 roku. Wraz z przejęciem spółki Kicking Horse Energy, koncern poszerzył swoje aktywa wydobywcze w zachodniej Kanadzie, natomiast przejmując firmę FX Energy uzyskał dostęp do perspektywicznych złóż ropy naftowej i gazu zlokalizowanych w Polsce. W wyniku tych transakcji łączny poziom zasobów rezerw ropy i gazu (2P) zwiększył się do ok. 97 mln boe. W obszarze petrochemii podjęto decyzję o realizacji nowej Instalacji Polietylenu w zakładzie w czeskim Litvínovie. W ramach dalszego rozwoju segmentu downstream w Czechach, zarówno w części petrochemicznej jak i rafineryjnej, sfinalizowano przejęcie 32 proc. akcji Česká Rafinérská od włoskiego koncernu ENI.

- W ubiegłym roku PKN Orlen konsekwentnie realizował strategię, co pozwoliło osiągnąć bardzo dobre wyniki - powiedział Wojciech Jasiński, prezes zarządu koncernu. - Sytuacja makroekonomiczna jest dziś nieco inna niż w połowie 2014 r., kiedy była zatwierdzana strategia, dlatego cele finansowe mogą wymagać nowego spojrzenia. W związku z tym nie wykluczamy możliwości przeglądu strategii, by móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Chcemy także w większym stopniu wykorzystać potencjał koncernu w obszarze innowacji.

Istotnym elementem funkcjonowania Grupy Orlen jest stabilne zaopatrzenie w surowce, niezbędne do pracy instalacji. Przełom 2015 i 2016 roku to czas wygasania dwóch kontraktów długoterminowych: z Mercuria Energy Trading oraz z Rosneft Oil Company. Pod koniec grudnia ub.r. koncern zawarł dwa nowe kontrakty terminowe z producentami (Rosneft i Tatneft) na dostawy ropy naftowej. Zdaniem przedstawicieli firmy, Orlen uzyskał przy tym korzystne warunki cenowe oraz dużą elastyczność w zakresie wolumenów i punktów dostaw surowca, dzięki czemu dysponuje obecnie optymalną strukturą dostaw długoterminowych i spotowych by wykorzystywać sytuację rynkową, dążąc do dywersyfikacji zaopatrzenia w surowce na optymalnym poziomie, zabezpieczającym potrzeby produkcyjne.

Zgodnie ze strategicznymi założeniami, w bieżącym roku Orlen będzie realizował najważniejsze zadania inwestycyjne, które mają na celu wsparcie rozwoju poszczególnych obszarów działalności. W Polsce uruchamiana będzie elektrociepłownia we Włocławku oraz kontynuowany projekt budowy bloku energetycznego w Płocku. W Czechach realizowana będzie budowa instalacji polietylenu oraz odbudowa instalacji olefin. W detalu Koncern planuje inwestować w rozwój sieci stacji paliw, w tym budowę kolejnych 20 obiektów w Polsce, Niemczech i w Czechach.