Rekordowy zysk netto Grupy Ergis

Rekordowy zysk netto Grupy Ergis
Grupa Ergis zanotowała po czterech kwartałach 2014 roku przychody w wysokości 667,4 mln zł (o 0,9 proc. niższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 31 mln zł (o 25,2 proc. wyższy niż w 2013 roku) oraz rekordowy w historii Grupy zysk netto w wysokości 18,7 mln zł (wzrost o 64,3 proc. w porównaniu z 2013 rokiem).

Bardzo dobre wyniki operacyjne zostały osiągnięte pomimo niekorzystnych zjawisk rynkowych, które miały miejsce w III kwartale minionego roku, przede wszystkim w zakresie sprzedaży opakowań do żywności.

- Miniony rok zamknęliśmy bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi, w tym rekordowym w historii Grupy Ergis zyskiem netto sięgającym 18,7 mln zł - powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA. - Jest to m.in. rezultat udanej inwestycji w drugą linię do produkcji folii nanoErgis. Wynik ten cenimy sobie tym bardziej, że został wypracowany mimo niesatysfakcjonujących rezultatów trzeciego kwartału, na które wpływ miały niekorzystne zjawiska rynkowe. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zarząd zamierza rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości zgodnej z przyjętą w ubiegłym roku polityką dywidendową.

Zgodnie z założeniami przyjętej w ubiegłym roku polityki, Ergis chce wypłacić dywidendę w wysokości 7,5-15 proc. rocznej wartości EBITDA.

Obecnie Grupa realizuje program inwestycyjny o wartości przekraczającej 20 mln zł, obejmujący zakup i uruchomienie kolejnej linii do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu oraz kolejnej linii do produkcji taśm PET w fabryce Ergis SA w Oławie.

- Zgodnie z prezentowaną przez spółkę strategią, finalizujemy ogłoszony w 2014 roku program inwestycji rozwojowych - mówi Nowicki. - Obejmuje on inwestycję w nową linię do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu oraz w nową linię do produkcji taśm PET w fabryce Ergis SA w Oławie. Obie linie rozpoczną produkcję na przełomie I i II półrocza tego roku.

Grupa Ergis


Podsumowując wyniki, przedstawiciele spółki wskazują, iż w IV kwartale 2014 ceny wszystkich głównych surowców strategicznych (PVC, DOP, LLDPE, PET) spadały w stosunku do zanotowanych w III kwartale. W ujęciu rocznym średnie ceny były w 2014 roku niższe (PET, DOP) lub zbliżone (PVC, LLDPE) do zanotowanych w roku 2013. Oznacza to, że sytuacja surowcowa w IV kwartale była dość sprzyjająca, a w całym 2014 roku nie wpłynęła znacząco na poziom uzyskiwanych marż.

Przychody ze sprzedaży Grupy w IV kwartale były wyższe o 5,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast sprzedaż roczna była w 2014 roku o 0,9 proc. niższa w stosunku do roku 2013.

Grupa zanotowała wzrost sprzedaży opakowań drukowanych (o 4,3 proc.) oraz twardych folii opakowaniowych (o 2,5 proc.). W grupie opakowań przemysłowych Grupa zanotowała spadek (o 6,9 proc.), który dotyczył głównie folii stretch i był rezultatem zmiany struktury sprzedaży, tj. zastępowania tradycyjnej folii stretch folią nanoErgis. Zanotowany spadek w grupie folii miękkich PVC (o 2,5 proc.) dotyczył folii izolacyjnych i wynikał z wysokiej sprzedaży w 2013 roku, będącej po części efektem realizacji jednorazowego kontraktu. Wzrost w grupie "pozostała sprzedaż" dotyczył granulatów i jest efektem powrotu do wcześniej osiąganych wartości sprzedaży tego asortymentu.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska


Forum

Takakanta

Program ERP do produkcji z wtryskiem - czego używacie? 2018-05-23

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Reportaże