Relacja ze spotkania branży tworzyw sztucznych 2018

Relacja ze spotkania branży…
Doroczne spotkanie branży tworzyw sztucznych „Perspektywy-Innowacje-wyzwania” organizowane wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych w tym roku odbyło się 21 maja w Kielcach, w przeddzień rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plastpol 2018. Spotkania te, organizowane w formie półdniowych konferencji zakończonych networkingową kolacją, od lat gromadzą czołowych przedstawicieli przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce, którzy dyskutują nad kondycją branży i jej aktualnymi wyzwaniami. W tym roku tematem przewodnim spotkania była ogłoszona w styczniu br. przez Komisję Europejską Strategia dla tworzyw sztucznych a także inne zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym oraz wpływ, jaki planowane w tym zakresie zmiany mogą mieć na branżę tworzyw sztucznych w Polsce i Europie.

Konferencję otworzył Andrzej Mochoń, Prezes Targów Kielce, który krótko przedstawił rozwój targów Plastpol - najważniejszego wydarzenia branżowego w Polsce. W swoim przemówieniu podkreślił, że Fundacja PlasticsEurope Polska jest patronem honorowym tych targów już po raz dwunasty.

Jaap Rabou, wiceprezes Basell Orlen Polyolefins, pełniący także funkcję prezesa zarządu Fundacji PlasticsEurope Polska, przedstawiając stan polskiego przemysłu tworzyw z punktu widzenia producenta surowca zwrócił uwagę na stałą tendencję wzrostu zapotrzebowania na surowiec do przetwórstwa w Polsce w ciągu minionych 10 lat, powyżej średniej europejskiej, co wskazuje na duży potencjał polskiego przemysłu tworzyw sztucznych.

Jaap Rabou

Jaap Rabou

Potwierdził to także Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA i prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, wskazując na nowe duże inwestycje w branży przetwórstwa tworzyw w Polsce. Przedstawiając stan polskiej gospodarki z perspektywy minionych 25 lat Jeremi Mordasewicz, ekspert ekonomiczny reprezentujący konfederację Lewiatan, wskazał rekomendacje na najbliższą przyszłość, zwracając szczególną uwagę na konieczność reform związanych ze stabilnością finansów publicznych oraz zapewnienia mechanizmów napędzających długookresowy wzrost.

Jeremi Mordasewicz

Jeremi Mordasewicz

Wprowadzeniem do dyskusji panelowej pt. „Strategia dla tworzyw sztucznych i jej konsekwencje dla przemysłu tworzyw sztucznych” było wystąpienia Piotra Zabadały z Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, który zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniego przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian prawnych, mogących być konsekwencją m.in. Strategii dla tworzyw sztucznych.

Debata, z udziałem przedstawicieli PlasticsEurope Polska, Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz Plastics Recyclers Europe, poprowadzona przez Katarzynę Błachowicz, dziennikarkę zajmującą się tematyką ekologiczną, koncentrowała się wokół takich zagadnień jak: realizacja celów recyklingu tworzyw sztucznych sformułowanych w pakiecie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, konieczność zmian w zakresie projektowania wyrobów (ecodesign), możliwe ograniczenia stosowania niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych, czy konieczność zapobiegania zaśmieceniu środowiska morskiego. Wszyscy paneliści podkreślali pilną potrzebę poprawy w zakresie zbierania i sortowana odpadów, co pozwoli zapewnić odpowiednią ilość i jakość surowca wtórnego do recyklingu. Zwracano także uwagę na wyzwania związane z ecodesignem i potrzebą utrzymania pełnej funkcjonalności wyrobów, co jest szczególnie ważne w przypadku opakowań. Przemysł zaprezentował także założenia dobrowolnego zobowiązania Plastics 2030, będącego odpowiedzią na dokument KE Strategii nt. tworzyw sztucznych.

Debata