Restrykcyjne zmiany w gospodarowaniu odpadami

Restrykcyjne zmiany w gospodarowaniu odpadami
Zanosi się na wprowadzenie bardziej restrykcyjnego systemu gospodarki odpadami. Pomysł tej treści ma się znaleźć w przygotowywanej od dawna ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Informację podaje Dziennik Gazeta Prawna. Prace nad dokumentem trwają w Ministerstwie Środowiska. Powstający akt prawny zakłada, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy produkują lub importują produkty w opakowaniach, mają się znaleźć w specjalnym rejestrze prowadzonym przez właściwego marszałka województwa. W sporządzanych spisach danych znajdą się także organizacje odzysku i recyklerzy opakowań.

Tak stworzony rejestr stanie się narzędziem służącym do weryfikacji tego, czy dokumenty przekazania odpadów lub potwierdzające recykling są wystawione przez uprawnione do tego firmy.

Cytowany przez DGP przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej przyznaje, że aktualnie uczestnicy rynku gospodarki odpadami mają do czynienia z wieloma patologiami. Chodzi m.in. o pojawianie się w obiegu dokumentów, które potwierdzają wykonanie recyklingu, którego w rzeczywistości w ogóle nie było. To zaś prowadzi do tego, że na ten sam odpad wystawia się kilka dokumentów. Co gorsza, nikt tego nie kontroluje, gdyż dokumenty te nie są ewidencjonowane. Dlatego nie można zweryfikować zawartych w nich danych.

W uszczelnieniu systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi ma pomóc także wymuszenie na recyklerach przeprowadzanie niezależnych audytów. Mają być one przeprowadzane co roku do 30 kwietnia. Audytorzy zweryfikują m.in. wiarygodność danych zawartych w dokumentach potwierdzających odzysk i recykling oraz w dokumentach celnych i fakturach. Oprócz tego sprawdzą, czy instalacja do recyklingu ma odpowiednie moce przetwórcze.

W projekcie nie ma jednak elektronicznej możliwości rejestracji dokumentów w odpowiednim systemie informatycznym. Już to umożliwiłoby weryfikację zawartych w nich danych.

Przygotowany projekt zakłada, że jeżeli dokument potwierdzający recykling np. opakowań PET wystawi przedsiębiorca niewpisany do rejestru marszałka województwa, zapłaci karę w wysokości od 5 tys. zł do 500 tys. zł. Na karę wynoszącą nawet 30 tys. zł narażą się przedsiębiorcy wprowadzający na rynek opakowania, których recykling jest niemożliwy.