Rewolucyjne zmiany w poznańskich targach ekologicznych

Rewolucyjne zmiany w poznańskich targach ekologicznych
Dobrze znane odbiorcom poznańskie imprezy targowe - Poleko, Komtechnika, Gmina i Dworzec - w ubiegłym roku odbyły się po raz ostatni w starej formule. W wyniku rebrandingu nastąpiło połączenie czterech wystaw w jedno wydarzenie – Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM. Odbędą się w one Poznaniu w dn. 27-30 października br.

– Możemy tu mówić o potencjale jedynki - powiedział Łukasz Lohr, dyrektor targów. - Mam na myśli nie tylko połączenie czterech imprez branżowych w jedno wydarzenie, ale też ulepszenie formuły w podejściu do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju jako całości. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w ekosystemie, tak w ramach nowego wydarzenia nastąpi płynne przenikanie wiedzy oraz nowych technologii, stając się inspiracją do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań z zakresu ochrony środowiska.

Opierając się na doświadczeniach targów Poleko, Komtechnika, Gmina i Dworzec w pierwszej kolejności zdecydowano się na zmiany w zakresie ekspozycji. Na jesiennych targach oferta wystawców będzie prezentowana w ramach siedmiu dopełniających się salonów:
  • Aqua-Tech - Gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przeciwpowodziowa
  • Greenpower - Salon Czystej Energii
  • Eco-Protect - Technologie Ochrony Środowiska
  • Recykling - Salon Gospodarki Odpadami i Recyklingu
  • Komtechnika - Salon Techniki Komunalnej
  • City Trans Projekt - Transport Zrównoważony
  • Smart Region - Salon Produktów i Usług dla Samorządów.
Oznacza to, że technologie i rozwiązania z branży wodnej, OZE czy też rewitalizacji będą uzupełniać zagadnienia związane z wydajnością w gospodarowaniu odpadami, minimalizacją zanieczyszczeń, jak też kwestie poświęcone usprawnieniu funkcjonowania jednostek samorządowych. Taki model targów sprzyja wymianie doświadczeń z wszystkich obszarów związanych z ochroną środowiska – zarówno świata biznesu, nauki, polityki, mediów, jak i środowisk opiniotwórczych. Daje to szansę na pełniejsze wykorzystanie potencjału edukacyjnego i biznesowego imprezy.

Przemodelowanie zakresu tematycznego targów Pol-Eco-System skutkuje też zmianami jeśli chodzi o program wydarzeń. Otwarta formuła debat, praktyczne przykłady, bezpłatne konsultacje eksperckie, czy wsparcie partnerów merytorycznych (instytucje rządowe, izby i stowarzyszenia branżowe, kluczowe media) – to kilka istotniejszych zmian w programie targów, które mają służyć budowaniu wiedzy o zrównoważonym rozwoju na różnych płaszczyznach ekologii. Na targi zaproszone zostaną też nowe grupy zwiedzających – rolnicy, leśnicy, zarządcy obiektów sportowych, największe firmy produkcyjne.

Dzięki połączeniu czterech imprez branżowych, targi Pol-Eco-System stały się największym w Polsce wydarzeniem poświęconym innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Patronat nad targami objął już Minister Środowiska, a tematem przewodnim pierwszej edycji wydarzenia jest ochrona powietrza.