Rodzaje wad powierzchniowych wyprasek


Kolejny wniosek, to występowanie nieregularnych wad miejscowych. Jak sobie z tym radzić? Przy wadach występujących nieregularnie i w różnych miejscach wypraski, należy na początku zwrócić uwagę na przygotowanie materiału (jakość regranulatu i udział frakcji proszkowej).

Ważną rolę mogą także odgrywać takie parametry jak zbyt niska temperatura uplastycznionego tworzywa oraz parametry dozowania, takie jak przeciwciśnienie, obroty ślimaka, długość drogi wycofania ślimaka.

Dużo szkody przynoszą też wady rozległe, zajmujące dużą powierzchnię.

Ten rodzaj wad dotyczy zazwyczaj całej powierzchni wypraski i uwidacznia się już w kanałach doprowadzających. Wówczas na początku należy sprawdzić czy nie nastąpił rozpad (degradacja) tworzywa. W tym celu wytryskuje się uplastycznione tworzywo w powietrze i obserwuje czy nie występuje np. tworzenie się pęcherzy.

W przypadku stosowania systemu gorących kanałów zastosowanie tej metody jest ograniczone. Przyczyną rozkładu tworzywa może być termiczna degradacja polimeru względnie jego dodatków uszlachetniających przy zbyt długim czasie przebywania tworzywa w wysokiej temperaturze. Przy polimerach chłonących wilgoć (polimerach higroskopijnych) może wystąpić rozkład w wyniku hydrolizy w przypadku zastosowania źle wysuszonego tworzywa.

Warto koniecznie wiedzieć, że w przypadku wyprasek technicznych z częściowo krystalicznych tworzyw sztucznych posiadających duże wymagania optyczne, w miarę możliwości nie należy ich wtryskiwać bezpośrednio z gorących kanałów.

Zalecane jest stosowanie pomocniczych, zimnych wlewków. Pozwala to na zmniejszenie termicznego wpływu dysz na powierzchnię wypraski co znacznie redukuje niebezpieczeństwo powstania wad. Korki z zimnego tworzywa powstające w dyszy wtryskarki lub w dyszach gorących kanałów powinny być zatrzymywane w martwych polach kanałów wlewowych tak aby nie mogły przedostać się do wypraski. W praktyce można się niestety spotkać z jednoczesnym występowaniem różnych wad, co znacznie utrudnia określenie ich przyczyny. Mogą one bowiem dotyczyć cech konkretnej, wytwarzanej wypraski.