Rodzaje wad powierzchniowych wyprasek

Częściowo krystaliczne tworzywa sztuczne takie jak POM, PA, PBT i PET są bardzo często stosowane, ze względu na ich bardzo dobre właściwości mechaniczne, termiczne i elektryczne. Dalszymi przynoszonymi przez nie korzyściami, w porównaniu do tworzyw amorficznych, jest większa odporność chemiczna i niska skłonność do korozji naprężeniowej. Do licznych wymagań jakimi obarczone są wypraski z tych tworzyw dochodzą jeszcze wysokie wymagania dotyczące jakości powierzchni.

Rozwiązanie problemu dotyczącego wad powierzchni, należy rozpocząć od określenia miejsc ich występowania oraz cykliczności pojawiania się. Podczas formowania wtryskowego należy ustalić czy ewentualna wada występuje przy każdym wtrysku czy też w sposób incydentalny, czy występuje zawsze w tych samych miejscach gniazda formy oraz czy pojawia się zawsze w tym samym miejscu wypraski i została rozpoznana jak wynik analizy płynięcia. Istotnym zagadnieniem jest też rozeznanie się w sytuacji, czy wada jest już zauważalna w kanale wlewowym, czy występuje po wymianie partii tworzywa, a także czy jest obecna tylko na jednej maszynie czy też na innych.

Analizując najważniejsze przyczyny powstawania wad powierzchni należy zauważyć, że czynniki wywołujące powstawania wad powierzchni mogą być bardzo zróżnicowane. Można je przedstawić w takich wspólnych grupach jak wstępne przygotowanie surowca (suszenie), jego jakość (zanieczyszczenia), parametry procesu wtrysku takie jak temperatura uplastyczniania, prędkość wtrysku, położenie punktu przełączenia na fazę docisku.

Kolejne elementy wspólne, przez które dochodzi do powstawania wad to m.in. stan wtryskarki i poziom jej zużycia, rozmieszczenie systemu gorących kanałów (przekrój kanałów, miejsca zalegania tworzywa itp.), a także rozmieszczenie kanałów doprowadzających, możliwość zatrzymania korków z dyszy, odpowietrzenia. Wreszcie nie należy zapominać też o takich przyczynach jak udział pigmentów i barwników oraz rodzaj przetwarzanego tworzywa.

Jakie wnioski nasuwają się na skutek zaobserwowanych objawów występowania wad powierzchni.

Przede wszystkim można mówić o wadach lokalnych.

Oznacza to, że jeżeli wada powierzchni występuje zawsze w tym samym miejscu wypraski, wówczas problem może leżeć w dyszy maszyny lub w gorących kanałach. Może również mieć na to wpływ geometria kanałów rozdzielających, przewężek oraz takie przypadki jak ostre krawędzie lub uskoki ścian. Z uwagi na przebieg procesu wtrysku może mieć tutaj znaczenie zastosowany profil prędkości wtrysku oraz położenie punktu przełączania ciśnienia wtrysku na ciśnienie docisku.