Rośnie rynek polichlorku winylu

Rośnie rynek polichlorku winylu
W 2013 roku światowe zużycie PVC wyniosło 39,3 mln ton. Analitycy agencji Ceresana spodziewają się, iż do 2021 roku globalne zapotrzebowanie na tworzywo będzie rosło o 3,2 proc. rocznie. Największym rynkiem jest Azja, odpowiedzialna za 56 proc. światowego zużycia polichlorku winylu. Przewiduje się, że sprzedaż na tym rynku będzie wciąż szybko rosła. Ale wzrost zużycia będzie też notowany w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. To istotne, ponieważ w ostatnich latach w tych regionach odnotowywano ciągły spadek popytu na PVC.

Największym rynkiem dla produktów wykonanych z PVC jest budownictwo. Widać to m.in. w Chinach, gdzie mimo pewnego spowolnienia sektor ten wciąż rośnie szybciej niż w innych krajach. Rozwój rynku napędza też szybki wzrost gospodarczy Indii. Analitycy przewidują, że średnia roczna stopa wzrostu zapotrzebowania na PVC w Indiach będzie wynosiła 4,9 proc. W USA zapotrzebowanie krajowe było w ostatnich latach słabe, choć obecnie widać ożywienie w branży budowlanej, a co za tym idzie - rośnie też zapotrzebowanie na polichlorek winylu. W Europie Zachodniej w krajach szczególnie dotkniętych kryzysem, jak np. Hiszpania czy Włochy, sytuacja przestała się pogarszać, co w połączeniu z kondycją bardziej stabilnych rynków pozwala oczekiwać wzrostu o 1 proc. rocznie.

Do najważniejszych produktów wytwarzanych z PVC należą rury, w dalszej kolejności wymienia się folie i arkusze. Inne ważne zastosowania tworzywa to kable, wykładziny, powłoki samochodowe, produkty medyczne i obuwie. W produkcji określonych wyrobów widać silne regionalne zróżnicowanie. Podczas gdy w Chinach i Indiach PVC wykorzystuje się głównie do produkcji rur, w innych krajach, jak np. Niemcy, Turcja i Rosja produkuje się dużą ilość profili.

Ważne zjawiska nastąpiły w ostatnich latach w zakresie produkcji polichlorku winylu. Dzięki boomowi łupkowemu i obniżeniu cen surowców amerykańscy producenci PVC mogli równoważyć niski popyt wewnętrzny poprzez znaczące zwiększenie poziomu eksportu. Pozwoliło to producentom z USA na udaną rywalizację na konkurencyjnym światowym rynku.

Słaby popyt w Europie w ostatnich latach doprowadził do dużej dynamiki na rynku - małe i średnie firmy produkcyjne zostały przejęte przez konkurencję bądź zniknęły z rynku. W niektórych krajach, np. we Włoszech, całkowicie zaprzestano produkcji PVC. Niektóre większe firmy sprzedały swoje działy produkcji PVC, inne zaś - jak Solvay i Ineos - połączyły swoje aktywa winylowe. W tym ostatnim przypadku spółka joint venture Inovyn osiągnie zdolność operacyjną pod koniec br. Według analityków Ceresana utworzenie tej największej póki co firmy wytwarzającej PVC stanowi kolejny etap rosnącej presji na koncentrację rynkową.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w Ameryce Północnej i w Europie jest już teraz bardzo wysokie, tymczasem w Azji obserwuje się ciągłe zwiększanie zdolności. Chiny, największy światowy producent polichlorku winylu, będą w stanie łatwo zwiększyć wielkość produkcji. Warto zauważyć, iż chińskie fabryki korzystają w większości z technologii produkcji PVC na bazie chlorku winylu wytwarzanego z użyciem węgla, podczas gdy inne kraje wykorzystują technologię opartą na etylenie.